Stockholms universitet

Hållbar planet, hållbar hälsa – hur vetenskapsbaserade lösningar kan driva transformativ förändring

Evenemang

Datum: onsdag 1 juni 2022

Tid: 09.00 – 16.30

Plats: Digitalt evenemang på engelska

År 2022 är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972.

I samband med denna årsdag vill regeringen att Sverige ska stå värd för ett nytt högnivåmöte. Ambitionen är att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.

Läs mer om “Stockholm+50: a healthy planet for the prosperity of all – our responsibility, our opportunity”

I samband med den konferensen arrangerar universitetsalliansen Stockholm trio, tillsammans med Stockholm Environment Institute, en akademisk konferens under en heldag “Sustainable planet, sustainable health – how science-based solutions can drive transformative change”.

Fokus är att lyfta hur akademin med sin forskning och utbildning kan bidra till samhällets utveckling och hur denna roll måste stärkas. Konferensen kommer även att skapa intressanta möten mellan akademi och beslutsfattare inom bl a näringsliv, politik och organisationer. Med särskilt fokus på framtida generationer.

Konferensen arrangeras av universitetsalliansen Stockholm trio Karolinska Institutet, KTH Royal Institute of Technology och Stockholms universitet tillsammans med Stockholm Environment Institute.