Stockholms universitet

Högre seminariet i idéhistoria

Seminarium

Datum: onsdag 15 september 2021

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Samtliga seminarier genomförs tills vidare med Zoom.

David Malm lägger fram text som antingen utgör ett kapitel om 1812 års uppfostringskommitté eller rymmer en ny fallstudie som förmodligen kommer att behandla något historiskt sällskap kring 1800 (typ Götiska förbundet eller Kungliga samfundet för utgivande handskrifter rörande Skandinaviens historia). Ordförande: Elisabeth Mansén.