Stockholms universitet

Högre seminariet i idéhistoria

Seminarium

Datum: onsdag 10 november 2021

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Samtliga seminarier genomförs tills vidare med Zoom.

Annelie Drakman: Miasman och luktens agens – hur läkares luktsinnen fasades ut som diagnostiskt verktyg under sent 1800-tal.

Detta är ett bidrag till en antologi om vetenskapens sinnlighet, vars redaktörer är Ingemar Pettersson och Daniel Normark på ekonomisk historia i Uppsala. Häri försöker jag förklara den bredd av användningsområden som ordet "miasma" applicerades inom under 1800- talet. Därtill ges en överblick över hur idéer om förruttnelse förändrades under sent 1800-tal för att hjälpa till att förklara varför miasma-teorin övergavs. Ordförande: Elisabeth Mansén.