Stockholms universitet

Högre seminarium idéhistoria

Seminarium

Datum: onsdag 8 december 2021

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Samtliga seminarier genomförs tills vidare med Zoom.

”Självradering och glömskans materiella praktiker i Storbritannien under 1800-talet”.

Chris Haffenden, forskare i idé - och lärdomshistoria vid Uppsala universitet berätta om sitt nya RJfinansierade projekt om raderingspraktiker under 1800-talet. I en tid då bevarande av personliga artefakter som kulturarv blev allt vanligare, hur skulle den kända personen kunna skydda sitt postuma rykte? Projektet bygger på hans avhandling Every man his own monument: Self-monumentalizing in Romantic Britain (2018) och utgör en sorts historisering av dagens diskussioner om rätten att bli bortglömd. Ordförande: Annelie Drakman och Elisabeth Mansén. En kort beskrivning finns även på RJ:s hemsida: projektet