Stockholms universitet logo, länk till startsida

Halvtidsseminarium: Emma Maltin

Seminarium

Datum: onsdag 27 april 2022

Tid: 15.00 – 17.00

Mat och matkultur i Nya Lödöse.

Beskrivning

Salt sill, torrfisk och välling? Bilden av 1500-talets mat ser ofta ut ungefär så, men frågan är om den 
bilden stämmer? I det här seminariet kommer jag att presentera mitt pågående avhandlingsprojekt 
med arbetstiteln ”Early modern food culture in Nya Lödöse”. Avhandlingens syfte är att undersöka 
1500-talets matkultur ur olika perspektiv, med utgångspunkt i det arkeologiska materialet från 
staden Nya Lödöse (1473–1624 AD). Hittills är det främst ekonomhistoriker som intresserat sig för 
mathållningen under den här perioden, vilket har lett till ett ensidigt fokus på ekonomiska 
frågeställningar. Genom att kombinera det omfattande arkeologiska materialet från Nya Lödöse med 
historiskt material från samma område och tid blir det istället möjligt att urskilja en överraskande 
varierad matkultur, som genomgick flera förändringar under årtiondena runt år 1600.

Delta via Zoom:

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61611382962