Stockholms universitet

Historia för alla – om populariseringens dilemma

Vi översvämmas av populärhistoria - ständigt kommer nya historiska böcker, poddar, tidskrifter och tv-serier. Men varför är vi så intresserade av historia idag och vad är det för historia vi får oss serverad? Radiojournalisten och hedersdoktorn vid Stockholms universitet Tobias Svanelid samtalar med historikern Charlotta Forss och författaren och historikern Bo Eriksson om vikten av populärvetenskaplig historia, dess ställning inom akademin och vad den gör med vår syn på vårt förflutna. Samtalet spelas in i poddformat.

Så kallad populärvetenskaplig historia är populärt. Men hur högt värderade är egentligen populärhistoriska insatser inom det akademiska systemet? Gynnas unga forskare som befinner sig i början av karriären av att syssla med populärhistoria? Vad händer när utåtriktade aktiviteter konkurrerar med saker som ger meriter och forskningsmedel? Hur skulle en idealisk fördelning mellan forskning, undervisning och ”tredje uppgifter” se ut?  Hur skulle universiteten kunna värdera populärvetenskapliga insatser mer?

Och vad har populärvetenskap för klang? Positiv eller negativ?

– Att popularisera betyder ju inte alltid att förenkla, popularisera, utan bör i stället ses som en egen genre som styrs av andra regler än den akademiska avhandlingen, säger Bo Eriksson.

 

Deltagare

Tobias Svanelid, redaktör och programledare för Vetenskapsradion historia i Sveriges Radio P1 och hedersdoktor vid Stockholms universitet.
Svanelid utnämndes till hedersdoktor 2020 för att han under 20 års tid har medverkat till att förmedla forskning i historia, arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, idéhistoria, ekonomisk historia och etnologi på ett populärvetenskapligt sätt.

Charlotta Forss, historiker vid Stockholms universitet.
Forskningsfokus: världsbilder, gränsdragning och synen på kunskap historiskt. Medicinhistoria, till exempel ett forskningsprojekt om bastubad under 1600- och 1700-talet, och hur människor tänkte sig att bastun påverkade deras hälsa.

Bo Eriksson, docent i historia, författare, historisk expert och speaker för serien Världens historia på SVT.
– Vid sidan av den akademiska verksamheten skriver jag populärhistoriska böcker för den bredare allmänheten; ett arbete jag tycker är både viktigt och roligt. Viktigt därför att vi forskare är så dåliga på att föra ut vår kunskap till allmänheten, säger Bo Eriksson.
Läs mer om Bo Erikssons forskning

 

Hedersdoktorer

Ett hedersdoktorat är en utmärkelse som uttrycker universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden.

Läs mer om hedersdoktorer vid Stockholms universitet

 

Historiska institutionen 100 år

2019 fyllde Historiska institutionen vid Stockholms universitet 100 år. I samband med det anordnades många öppna föreläsningar, bland annat nedan föreläsning "Från Historieätarna till Game of Thrones – om historia som samtidsfenomen" i Rotundan på Stadsbiblioteket Sveavägen.

Se föreläsningen

Podden 100 år av historia

 

Samarbete för öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar på Tranströmerbiblioteket är ett samarbete kring öppna föreläsningar mellan Stockholms stadsbibliotek och Stockholms universitet. Våra öppna föreläsningar är alltid gratis och öppna för alla.

Läs mer om Tranströmerbiblioteket

Hitta fler öppna föreläsningar från Stockholms universitet