Stockholms universitet logo, länk till startsida

Lagen om digitala marknader

Webbinarium

Datum: fredag 10 december 2021

Tid: 12.00 – 13.30

Plats: Zoom

Institutet för Europeisk rätt välkomnar till ett seminarium på ämnet "The Digital Markets Act: State of play and implications for competition law enforcement from a European and national perspective"

Digital Markets Act (DMA) är EU-kommissionens förslag för att främja innovation och konkurrens för tech-innovatörer. Vilka blir dess konsekvener för konkurrenslagstiftningen ur ett europeiskt och nationellt perspektiv?

Medverkar på seminariet gör:

  • Michael König,
    Rådgivare om plattformsreglering och lagen om digitala marknader vid Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik 
  • Alvaro Garcia-Delgado,
    Tjänsteman vid Europeiska kommissionen med ansvar för stöd och politik i antitrustärenden, Generaldirektoratet för konkurrens.
  • Marita Ljunggren,
    Andre sekreterare, Single market, Sveriges ständiga EU-representation.

Lagen om digitala marknader är en av hörnstenarna i EU:s digitala strategi och en viktig del av lagstiftningen när det gäller regleringen av digitala jättar. Vad vill EU uppnå med den digitala marknadsförordningen och hur förhåller den sig till sin industri- och konkurrenspolitik? Hur stöder DMA det centrala målet med den digitala omvandlingen av den europeiska ekonomin? Vad vill medlemsstaterna (särskilt Sverige) och andra nyckelaktörer uppnå i förhandlingarna och hur skulle DMA påverka nationella ambitioner för framväxande centra för digital innovation (t.ex. Stockholm) i framtiden? Hur interagerar DMA med och stöder tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget och vad kan vi lära oss av tribunalens nyligen avkunnade dom i Google (Shopping)? Vad kan vi förvänta oss under de kommande månaderna?

I det här seminariet delar tre ledande experter med stor insyn i DMA med sig av sina åsikter om ovanstående och hjälper oss att få en överblick över det aktuella läget i förhandlingarna. Seminariet är på engelska.

Panelens ordförande:
Marios Iacovides, biträdande professor, Stockholms universitet.

Anmälan

Vänligen registrera dig senast torsdagen den 9 december 2021.

En Zoom-länk kommer att skickas ut till registrerade deltagare på förmiddagen fredagen den 10 december 2021.

Registrera dig här

Välkommen!
Björn Lundqvist, docent och föreståndare för institutet för europeisk rätt