Stockholms universitet

Migrationsseminariet i Stockholm: Julie Fournier, Europeiska universitetsinstitutet (EUI)

Titel: "The sectoral and occupational mobility of immigrants in France"

 

Öppet för allmänheten - alla är välkomna

Ges på engelska på zoom – Zoom-ID: 68002114107