Stockholms universitet

Motivasjon og/eller investering som forskningstilnærming i andrespråksforskningen?

Webbinarium

Datum: tisdag 26 oktober 2021

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Zoom

Marianne Eek, Høgskolen i Innlandet, Norge gästade Institutionen för språkdidaktik för ett digitalt högre seminarium.

På de högre seminarierna vid Institutionen för språkdidaktik presenteras och diskuteras pågående såväl som avslutad forskning, både av våra egna forskare och forskare som gästar oss.

Marianne Eek

Högre seminariet ISD - tisdag 26 oktober 2021

Motivasjon og/eller investering som forskningstilnærming i andrespråksforskningen?

Marianne Eek är førsteamanuensis i norska vid Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet, Norge.

 

Abstract

I denne forelesningen diskuterer jeg teoretiske og analytiske utfordringer ved motivasjon og investering som forskningstilnærminger i forskning på språklæring i det flerspråklige klasserommet.

Jeg presenterer også doktorgradsundersøkelsen min om bruk av tospråklige assistenter ved et voksenopplæringssenter i Norge, der Bonny Nortons investeringsbegrep er en av de teoretiske inngangene til analysen av datamaterialet. Data fra undersøkelsen bidrar til å illustrere teoretiske og analytiske utfordringer som løftes fram i diskusjonen omkring motivasjon og investering.