Stockholms universitet

Omstrukturering av utlämning i samband med brexit

Webbinarium

Datum: onsdag 15 december 2021

Tid: 12.30 – 13.30

Plats: Zoom

Institutet för Europeisk rätt inbjuder till ett seminarium på temat "Redesigning Extradition for Brexit".

Dr Noreen O'Meara diskuterar sin artikel om omarbetningen av ramverket för utlämning/överlämnande mellan Storbritannien och EU, med beaktande av dess styrkor och brister samt inledande tester i domstolarna. Denna analys är kontextualiserad av förhållandet mellan Storbritannien och Irland när det gäller utlämning, som fick de största konsekvenserna av det nya systemet för överlämnande. 

Noreen O'Meara är lektor i mänskliga rättigheter och europeisk rätt vid University of Surrey, Storbritannien, och co-director för Surrey Centre of International and Environmental Law (SCIEL). Hennes forskning omfattar olika aspekter av de mänskliga rättigheterna och EU-rätten, med aktuella projekt som fokuserar på aspekter av processuella rättigheter samt miljörätt. Noreen är gästforskare vid Stockholms universitet och bidrar till undervisningen på Juridicums magisterprogram i europeisk ekonomisk rätt.

Seminariet är på engelska.

Anmälan

Registrera dig senast tisdagen den 14 december 2021.

En Zoom-länk kommer att skickas ut till de registrerade deltagarna på morgonen onsdagen den 15 december 2021.

Registrera dig här

Välkommen!
Björn Lundqvist, docent och föreståndare för institutet för europeisk rätt