Stockholms universitet logo, länk till startsida

Pedagogikens politik: om relationen mellan utbildningsforskning och utbildningspolitik

Evenemang

Datum: fredag 25 mars 2022

Tid: 10.00 – 17.00

Plats: Rum 2403, Frescativägen 54

Välkommen till symposiet "Pedagogikens politik: Historiska perspektiv på relationen mellan utbildningsforskning och utbildningspolitik".

Foto: Joakim Landahl
Illustration / konferensposter
 

Program

10:00-10:10 Introduktion 

10:10-10:40 Magnus Hultén (LiU), Anna Larsson (UmU) och Johan Samuelsson (KaU): Utbildningshistoriens roll i svenska skolutredningar

10:40-11:10 Sebastian Piepenburg och Christian Lundahl (ÖrU): Diskursiva allianser i forskningen och politiken om begåvningsreserven ca 1945–1975

Kaffe

11:30-12:00 Joakim Landahl (SU): På väg mot vetenskaplig grund. Pedagogisk forskning och praktik vid Statens försöksskola (1958-1968)

12:00-12:30 Johan Prytz (UU): Matematikens pedagogik och politik (1960–2016)

Lunch 

13:45-14:15 Ida Al Fakir (GIH): Migranter, minoriteter och Arne Trankell. Pedagogik och pedagogisk psykologi i formeringen av ett forskningsområde

14:15-14:45 Susanne Dodillet och Sverker Lundin (GU): Cybernetiken i pedagogiken.
Om den utbildningsteknologiska erans vetenskap och politik

Bensträckare

15:00-15:30 Anders Burman (SH): Den röda vågen. Reflektioner kring pedagogikforskningens politisering under 1970-talet 

15:30-16:00 Sebastian Piepenburg (ÖrU): Sektorsforskningen som kom av sig. Politiken bakom Skolverkets forskningsprogram under 1990-talet

Kaffe

16:15-16:45 Malin Ideland (MaU): Den oanvändbara pedagogiken. Om skolutveckling på vetenskaplig grund i kommersialiseringens tidevarv.

16:45-17:00 Avslutande diskussion 

 

Kontakt

Anders Burman

Joakim Landahl

Anna Larsson