Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sårbar planet, sårbara samhällen – vad kan vi lära oss från coronapandemin?

måndag 23 november 2020 17.30 – onsdag 23 december 2020 18.30

Digitalt och på Kulturhuset Stadsteatern

Den pågående pandemin har inneburit ständiga påminnelser om våra tillkortakommanden och svårigheter när det gäller att förbereda oss på det värsta. Hur hänger pandemin ihop med hur människan förändrat den levande planeten? Och på vilket sätt kan erfarenheterna från pandemin göra oss bättre rustade inför en mer turbulent klimatframtid?

En öppen föreläsning med Line Gordon, föreståndare för Stockholm Resilience Centre, expert på frågor om sötvattenresurser, ekosystemtjänster och livsmedelsproduktion, och Victor Galaz docent i statsvetenskap och ställföreträdande föreståndare vid Stockholm Resilience Centre. Moderator: Gabriella Ahlström

OBS föreläsningen är gratis men kräver förbokning!
Mer information kommer inom kort.

 

Om föreläsarna

Victor Galaz är docent i statsvetenskap och ställföreträdande föreståndare vid Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet. Han är även senior forskare på Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademin.

Läs mer om Victor Galaz forskning

Linde Gordon, föreståndare vid Stockholm Resiience Centre

Läs mer om Linde Gordons forskning 

Samarbete för öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar på Kulturhuset är ett samarbete kring öppna föreläsningar mellan Kulturhuset Stadsteatern och Stockholms universitet. Våra öppna föreläsningar är alltid gratis och öppna för alla.