Stockholms universitet

Skriv din uppsats utomlands

Viktiga datum

Startdatum: måndag 20 september 2021

Tid: 00.01

Slutdatum: onsdag 20 oktober 2021

Tid: 23.59

Om du vill skriva din uppsats utomlands kan du ansöka om ett Sida-finansierat Minor Field Studies-stipendium och genomföra en mindre fältstudie under åtta veckor i ett låg- eller medelinkomstland som underlag till din kandidat- eller masteruppsats.

Sök Sidas MFS-stipendium senast 20 oktober 2021

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram för dig som önskar samla material till ett examensarbete/uppsats på plats i ett låg- eller medelinkomstland. Stipendiet ger dig praktisk erfarenhet från ett värdland och är en merit för en framtida internationell karriär.

Du ska ha en handledare vid Stockholms universitet och en kontaktperson i värdlandet som kan hjälpa till med praktiska frågor. Ansökningsperioden för Minor Field Studies är 20 sept–20 okt 2021.

Läs mer om stipendiet, anslut dig till ett informations-webbinarium och gör din ansökan här

Taxi i Bangkok, Thailand. Foto: Sven Scheuermeier / Unsplash.