Stockholms universitet

Slutseminarium, licentiatavhandling: Stefan Karlsson, ‘Det neutraliserade kollektivet’

Seminarium

Datum: tisdag 18 maj 2021

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: online via Zoom

Stefan Karlsson, Det neutraliserade kollektivet

Ordförande: univ. lektor Thomas Bay, Företagsekonomiska inst., Stockholms universitet (SU)
Opponent: professor Tommy Jensen, Företagsekonomiska inst., SU

Handledare
Univ. lektor Thomas Bay, Företagsekonomiska inst., SU
Professor Karin Berglund, Företagsekonomiska inst., SU
 
Anslut till seminariet via denna länk:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61577157444
 
För att läsa manuskriptet, vänligen kontakta ordförande eller forskarutbildningskoordinator: helene.olofsson@sbs.su.se