Stockholms universitet

Tre nya doktorsavhandlingar i upphovsrätt

Webbinarium

Datum: måndag 15 november 2021

Tid: 17.00 – 19.00

Plats: Vid juridiska fakulteten i Lund och via Zoom

Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU) och forskningsavdelningen för medierätt vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) inbjuder till seminarium "Tre nya doktorsavhandlingar i upphovsrätt".

Under hösten 2021 har inte mindre än tre avhandlingar i upphovsrätt lagts fram för disputation i Sverige – det har skett vid de juridiska fakulteterna i Lund, Stockholm och Uppsala - nämligen:

  • Kacper Szkalej, jur. dr: Copyright in the Age of Access to Legal Digital Content: A study of EU copyright law in the context of consumptive use of protected content. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Disputationsdatum 29 september.
  • Aurelija Lukoševičienė, jur. dr: Authors and Creative Users: Addressing the Conceptual Challenges of Digital Creativity to EU Copyright Law from the Perspective of the Author. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Disputationsdatum 1 oktober.
  • Branka Marušić, jur. dr: The Autonomous Legal Concept of Communication to the Public in the European Union. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Disputationsdatum 29 oktober.

Seminariet vill kort och effektivt presentera avhandlingarnas mest väsentliga resultat och de slutsatser som avhandlingarna erbjuder. Presentationen följs av diskussion och möjlighet att ställa fördjupande frågor. Seminariet genomförs på engelska.

Seminariet äger rum vid ett så kallat hybridmöte i Lund, Pufendorfsalen, Juridicum, Lilla Gråbrödergatan 3C, och, för dem som inte kan eller vill närvara i Lund, online via Zoom. I Lund följs seminariet av en eftersits och lättare förtäring.

Anmälan görs via www.aclu.lu.se

Länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.

Välkomna!
Jan Rosén