Stockholms universitet

Tvärseminariet: Forskningsansökningar

Seminarium

Datum: tisdag 25 januari 2022

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: Biblioteket (300)

Tvärseminariet vid Institutionen för kultur och estetik.

Två forskningsansökningar läggs fram för granskning:

•    Tanja Schult, konstvetenskap, kl. 15–16. Titel: Making Monuments Matter in the 21st Century: Statens Konstråd Sweden. Granskare: Catharina Nolin och Maria Andersson.
•    Toivo Burlin, musikvetenskap, kl. 16¬–17. Titel: The Songs and Sounds of Saivo: Vitra and the Disenchantment and Transformation of Sounding Sweden 1850–2020. Granskare: Rikard Hoogland och Annelie Drakman.