Stockholms universitet

TVÄRSEMINARIET: Granskningsseminarium

Seminarium

Datum: tisdag 21 december 2021

Tid: 15.00 – 16.00

Plats: Biblioteket (300)

Tvärseminariet vid Institutionen för kultur och estetik.

Peter Gillgren, konstvetenskap, lägger fram en ansökan om forskningsmedel. Titel: De svenska konsthistorikerna och nazismen, 1933–1945. Granskare: Thomas Götselius och Fredrik Krohn Andersson.