Stockholms universitet

Tvärseminariet: Strandade encyklopedier 1700–2000

Seminarium

Datum: tisdag 11 maj 2021

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: online

En tvärvetenskaplig diskussion om att studera det ”strandade”, ofärdiga, opublicerade, ouppdaterade, och misslyckade inom olika forskningsfält och med olika källmaterial.

Omlsaget till antologin Stranded Encyclopedias.

Linn Holmberg (idéhistoria, SU) och Maria Simonsen (Ålborg Universitet) presenterar den nya antologin Stranded Ecyclopedias, 1700–2000 (Palgrave Macmillian, 2021).

Antologin utforskar strandade encyklopediska projekt från upplysningstiden till vår digitala era. Föredragen syftar till att lyfta en tvärvetenskaplig diskussion kring att studera det ”strandade”, ofärdiga, opublicerade, ouppdaterade, och misslyckade inom olika forskningsfält och med olika källmaterial. Bokens introduktion distribueras innan seminariet, men förberedande läsning är inte nödvändig. De inledande presentationerna upptar första halvan av seminariet med därefter följande tid för diskussion och frågor.

Seminariet riktar sig till forskare.

Seminariet ges via zoom, hör av dig till Sonya Petersson: sonya.petersson@arthistory.su.se, för zoomlänk. (Zoomlänk skickas ut på mejl inför seminariet till anställda vid Institutionen för kultur och estetik.)