Stockholms universitet

Workshop 2 - AES Strateginätverk

Workshop

Datum: onsdag 1 september 2021

Tid: 09.30 – 11.30

Plats: Online via Zoom

Är du intresserad av strategifrågor i offentlig sektor – i så fall är du varmt välkommen till AES Strateginätverk! Vi träffas – tills vidare digitalt – tre onsdagar under 2021.

 

Strategins roll i relation till styrningen. En ensam blomma eller en del i en bukett?

 

 

 

Program

 • Alla hälsas välkomna och vi berättar kort om nätverket och dagens workshop.
 • Linda och Maria ger en kort introduktion till aktuell forskning om strategins roll i relation till övrig styrning.
   
 • Diskussioner i mindre grupper:
  Vad är styrande i din verksamhet? Identifiera vad som är mest styrande i din verksamhet?
  Hur relaterar styrningen till den strategiska inriktningen?
  Hur stödjer/hindrar styrningen det strategiska arbetet?
   
 • Återsamling och diskussion i helgrupp.
 • Avslutning för den som så önskar. För den som vill och kan fortsätter workshopen ytterligare 30 minuter då vi ägnar tiden åt att diskutera formen för nätverket och förslag på framtida teman.

Amnäl dig till Workshop 2

Varmt välkomna
önskar Akademin för ekonomistyrning i staten, AES
 
Linda Höglund, docent i företagsekonomi, Mälardalens högskola och verksam inom Akademin för ekonomistyrning i staten, AES, Stockholms universitet

Maria Mårtensson, professor i företagsekonomi med inriktning ekonomi- och verksamhetsstyrning vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet och Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Score, Stockholms universitet och verksam inom Akademin för ekonomistyrning i staten, AES vid Stockholms universitet

Annika Finn Nordlander, strategiansvarig, Generaldirektörens stab, Socialstyrelsen