Stockholms universitet

Öppna föreläsningar: Islamic education in secular societies

Under december månad hålls en föreläsningsserie av professor Jenny Berglund i samarbete med HSD:s partneruniversitet Giessen University. Föreläsningarna hålls på engelska.

Föreläsningarna hålls digitalt via Zoom vid tre tillfällen:

  • 7 december. Tid: kl. 8-10 am: European Perspectives on Islamic Education
  • 10 december. Tid: kl. 14-16: Students' Experiences of Qur'an Education in Relation to Mainstream Schooling: Case Studies fromLondon and Stockholm
  • 14 december. Tid: kl. 8-10: Teaching Islam in a Multireligious Classroom

Zoomlänk finns i Poster (848 Kb)