Stockholms universitet

Öppna rum – en samtalsfestival om konst och vetenskap

Hur har hanteringen av fakta kring Covid-19 blivit ett verktyg för politiska intressen? Kan och ska vi verkligen mäta nyttan av konst och forskning? Det var några av frågorna som diskuterades under samtalsfestivalen Öppna rum 23 oktober, då konstnärer och forskare möttes på universitetets konsthall Accelerator för att tillsammans tänka nya tankar om aktuella frågor.

Naima Chahboun, Hanni Kamaly och Jonna Bornemark på samtalsfestivalen Öppna rum på Accelerator.


Vetenskapsjournalisten Emma Frans och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet möttes i samtalet ”Efter covid: Samma munskydd här som där?” De diskuterade bland annat att Covid-19 inte bara var en kris för folkhälsan utan även en informationskris, där forskning och vetenskap ställdes mot politiska intressen. Moderator var Ester Pollak, professor i journalistik vid Stockholms universitet.

Under rubriken ”Kreativ friktion: Varför gör motstånd att vi tänker nytt?” ledde kulturjournalisten Jan Gradvall ett samtal om hur kunskap blir till med Carolina Frände, teaterregissör och doktorand vid Stockholm Business School och Staffan Bergwik, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet.

I samtalet ”Konst och forskning: Det omätbaras renässans?” diskuterade Jonna Bornemark, författare och professor i filosofi vid Södertörns högskola, med konstnären Hanni Kamaly hur vi kan hantera och värdera det irrationella inom konst och forskning. Naima Chahboun, poet och doktorand i statsvetenskap vid Stockholms universitet, modererade.

Samtalen finns att ta del av i Accelerators pod eller Youtube-kanal.

Läs mer om festivalen här.

Öppna rum var ett samarbete mellan Stockholms universitets konsthall Accelerator och förlaget Volante.