Stockholms universitet

Östersjöns algblomningar iscensätts i ny forskning

Stora ansamlingar av blågröna alger, som gynnas av havets uppvärmning och förs mot kusten av vinddrivna och turbulenta strömmar, är inte bara en olägenhet som stör sommarplanerna längs Östersjökusten. De förbrukar syre vid nedbrytning, kan vara giftiga för människor och djur och kan dessutom påverka vattenkvalitet. I ett nytt tvärvetenskapligt projekt ska forskare reda ut kopplingen mellan fysiska och biologiska processer kring algblomningarnas utbredning och ta fram verktyg som kan förutse hur de förändras i ett varmare klimat.

Algblomning i Östersjön. Foto Johan Bjurer/Mostphotos
Algblomningar är en vanlig syn i Östersjön. Ett nytt forskningsprojekt ska reda ut kopplingen mellan fysiska och biologiska processer kring deras utbredning. Foto: Johan Bjurer/Mostphotos

Läs artikeln på Östersjöcentrums webbsida.