Stockholms universitet

Akademiskt ledarskap i tider av förändring

Kommer universiteten att överleva det 21:a århundradet i sin nuvarande form? Hur kan universitet bidra till FN:s mål om hållbar utveckling? Hur påverkar och utvecklar den digitala tidsåldern framtidens utbildning? Detta är bara några av de frågor som forskare brottas med i en ny antologi som är resultatet av ett treårigt internationellt projekt med fokus på innovation och ledarskap inom högre utbildning.

Calieprojektets logotyp

I den nya antologin, Renewing Higher Education: Academic Leadership in Times of Transformation, skriver 25 forskare från Sverige och USA om hur universitet kan och bör hantera såväl hot som möjligheter till följd av samhälleliga och tekniska förändringar. Medan en del bidrag främst är idédrivna, diskuterar andra forskare konkreta förändringsprocesser inom enskilda universitet.

– Jag är övertygad om att högre utbildning är en av de viktigaste uppgifterna för ett universitet. Därför uppskattar jag särskilt CALIE-projektets fokus på akademiskt ledarskap och förnyelse inom utbildningsområdet. Samtidigt har den världsomfattande pandemikrisen lett till att det brådskande behovet av internationella samarbetet hamnat i fokus, säger rektor Astrid Söderbergh Widding i samband med publiceringen av antologin.

 

Antologi om framtidens universitet

Antologin, som även är en slutrapport för det internationella Calie-projektet, söker besvara följande frågor: 

  • Vilka strukturella och kulturella egenskaper inom ett universitet främjar eller motverkar förändring? 
  • Hur kan kollegialt styre få en tydligare och förstärkt roll i att driva förändring?
  • Hur kan strategiska val förankras hos forskare, lärare och studenter så att det stärker den akademiska friheten? 
  • Vad kan ett universitet göra för att nå sin potential för tvärvetenskaplig utbildning och forskning?

Antologin går att läsa digitalt här:
https://calieproject.files.wordpress.com/2021/05/renewal-of-higher-education_final210505.pdf

 

Internationell konferens

Ett urval av presentationer från projektets slutkonferens, som samlade 100 deltagare från 39 olika lärosäten, finns även tillgängliga på projektets webbsida:
https://calieproject.com/calieconference/

 

Om Calie-projektet

CALIE: the Sweden-USA Project for Collaboration, Academic Leadership and Innovation in Higher Education finansieras av Vinnova. Det startade 2019 och är ett samarbete mellan Göteborgs, Lunds, Stockholms och Uppsala universitet samt University of California, Berkeley, Stanford University och University of Washington.