Stockholms universitet

Arkeologer gräver ut öländsk fornborg

Forskare och studenter från Stockholms universitet bedriver just nu arkeologiska utgrävningar av Treby borg på Öland. Utgrävningen är del i ett stort forskningsprojekt för att öka kunskapen om Ölands ringborgar.

Friläggande av husrester i Treby borg på Öland.
Friläggande av husrester i Treby borg på Öland. Foto: Sven Isaksson

Ölands ringborgar påminner om den tid då ön var en rik och viktig handelsmetropol. Men på 500-talet övergavs många av borgarna. Inom ramen för ett forskningsprogram som leds från Stockholms universitet undersöker nu forskarna vad borgarna kan avslöja om hur dåtidens ölänningar reagerade på klimatförändringar och andra kriser. Programmet ”Kris, konflikt och klimat – samhällsförändring i Skandinavien år 300–700” leds av arkeologiprofessor Kerstin Lidén vid Stockholms universitet och där ingår även arkeologer vid Linnéuniversitetet och Kalmar läns museum. Under åtta år ska forskarna gräva ut flera öländska ringborgar och öka kunskapen om hur de användes.
Just nu pågår den första större utgrävningen inom programmet. Den sker på Treby borg där forskare och studenter vid Stockholms universitet gräver under maj månad.

 

Treby speciellt med tre sammanfogade borgar

Treby borg är speciell i det att den består av tre sammanfogade borgar, en lite mindre i sydväst, en i mitten och en i nordost. I den sydvästra borgen har det legat ett hemman under 1800-talet så där är mycket av de förhistoriska spåren rejält störda. I den nordöstra borgen har ett hus delvis undersökts tidigare, år 1966, så där finns ett litet fyndmaterial huvudsakligen från folkvandringstid (cirka 400-550 efter Kristus).

Sven Isaksson
Sven Isaksson
Foto: Rickard Kilström

– Eftersom här fanns ett jämförelsematerial valde vi att undersöka ett hus i den mellersta borgen. Till hjälp för att lokalisera och karakterisera husen i borgen gjordes först en Lidar-skanning av borgen med hjälp av drönare och sedan en geokemisk kartering av jordprover tagna med sticksond över hela ytan. Utifrån dessa undersökningar valde vi ut ett av husen i den mellersta borgens södra del, säger Sven Isaksson som är professor i laborativ arkeologi och den som leder de pågående utgrävningarna.

 

Rensat fram husrester

Arkeologerna har nu rensat fram och avgränsat de ursprungliga raseringslagren från huset som de ska undersöka. Innan dessa har de undersökt, dokumenterat och tagit bort lämningar efter historiska lager och anläggningar i schaktet. Anledningen till att de inte bara tar bort de historiska lämningarna är att den historiska aktivitet som de är spår efter även kan ha påverkat det som finns under.

 

Arkeobotanisk analys och markkemiska analyser

Friläggandet av de ursprungliga raseringslagren avslutades i stor sett i lördags (11 maj) och de ska nu börja undersöka och ta prover i dessa, samtidigt som de avlägsnar dem. Därefter kan de undersöka och ta prover på det som finns kvar av det ursprungliga huset. Bland proverna som tas finns miljöprover på jorden. Dessa prover kommer att bli föremål för arkeobotanisk analys och markkemiska analyser av såväl oorganiska som organiska ämnen, detta för att få mer kunskap om levnadsförhållanden och klimat, vilket är centrala teman för projektet.

Forskarna ordnar även några visningar för allmänheten av utgrävningarna. På lördagens visning var det runt 80 besökare. Det är visning även 18 maj.
Läs mer om visningarna

Läs även artikeln "Forskare ska avslöja hemligheterna bakom öländska ringborgar"