Stockholms universitet logo, länk till startsida

Askölaboratoriet 60 år - jubileumsfirande med prisceremoni

Askölaboratoriet, Sveriges första marina fältstation i Östersjön, har fyllt sextio år. Firandet gick av stapeln den 13-14 juni i år och besöktes av särskilt inbjudna gäster. Jubileet firades med prisutdelning, tal, och visningar av marin forskning. Med vid firandet fanns en av pionjärerna, från laboratoriets tidiga år.

Kronprinsessan Victoria stiger i land på Askö, från forskningsfartyget R/V Elcetra af Askö. Foto: Jenny Rosen.

Kronprinsessan Victoria gästade Askölaboratoriets sextioårsjubileum tillsammans med representanter från Wallenberg- och Nottbeck-stiftelserna, rektor Astrid Söderbergh Widding vid Stockholms universitet och rektor Sari Lindblom vid Helsingfors universitet. Med vid firandet fanns också gäster från vår systerstation, Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet och många av de forskare som verkat vid Askölaboratoriet.

Den 13 juni, en vacker sommardag med lagom sol och lagom sjöbris, klev de inbjudna gästerna i land på Askö för att fira Askölaboratoriets 60-årsjubileum. Gästerna bjöds på lunch och en särskild Askö-tårta. Under firandet överräckte kronprinsessan Victoria Östersjöakutens pris 2022 av till forskarna Johan Eklöf och Malin Jonell och rektorerna för Stockholms universitet och Helsingfors universitet skrev på ett samarbetsavtal om strategiskt partnerskap mellan lärosätena.

Festligheterna fortsatte sedan den 14 juni, med tal om Askös historia framförda av professor emeritus Björn Ganning, en av Askölaboratoriets pionjärer och professor emeritus Lena Kautsky, tidigare stationschef.

Askölaboratoriet fyllde sextio 2021. Äntligen kunde vi hålla jubileet, som skjutits upp på grund av pandemin.

Kronprinsessan Victoria, rektor vid Stockholms universitet Astrid Söderbergh Widding och professor Alf Norkko, forskningsledare vid Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet, fanns bland de som färdades med forskningsfartyget R/V Electra af Askö för att delta i festligheterna. Foto: Jenny Rosen.

Prisceremoni till Asköpionjärers minne

Med anledning av Askölaboratoriets 60-årsjubileum delades Östersjöakutens pris 2022 ut till pionjärerna Bengt-Owe Janssons och AnnMari Janssons minne. Johan Eklöf, docent i systemekologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet och Malin Jonell, forskare vid Stockholms Resilienscentrum, Stockholms universitet, och Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademin fick motta priset under jubileet. Prismotiveringen lästes upp av professor emeritus Lena Kautsky och priset överräcktes av kronprinsessan Victoria.

Läs mer om prisceremonin och se en intervju med pristagarna

Östersjöakutens pris 2022 till professorerna Bengt-Owe Jansson och AnnMari Janssons minne överräcktes av kronprinsessan Victoria till forskarna Johan Eklöf och Malin Jonell. Prismotiveringen lästes upp av professor emeritus Lena Kautsky. Foto: Jenny Rosen.

Strategiskt partnerskap mellan Helsingfors universitet och Stockholms universitet

Rektorerna vid Helsingfors universitet och Stockholms universitet, Sari Lindblom och Astrid Söderbergh Widding har undertecknat ett samarbetsavtal mellan lärosätena. Foto: Jenny Rosen.

Det samarbetsavtal om strategiskt partnerskap mellan Stockholms universitet och Helsingfors universitet, som rektorerna för lärosätena skrev på under Askölaboratoriets sextioårsjubileum är av stor betydelse för grundandet av centrumet CoastClim, som binder samman både klimat- och havsforskningen och Stockholms och Helsingfors universitet.

Forskare vid Askölaboratoriet och Tvärminne zoologiska station kommer tillsammans med forskare från Bolincentret för klimatforskning och Centret för atmosfärvetenskaper INAR att undersöka hur kustens hav och atmosfären påverkar och påverkas av klimatförändringarna.

Läs mer om det nya samarbetsavtalet och CoastClim

Uppvisning av pågående forskning under festliga former

Under resan med Stockholms universitets forskningsfartyg R/V Electra af Askö visades Kronprinsessan och de andra gästerna till jubileet fartyget och den forskning som bedrivs där.

Professor emeritus Björn Ganning, en av Askölaboratoriets pionjärer, höll tal om Askös historia. Foto: Jenny Rosen.

Under de två jubileumsdagarna fick gästerna ta del av den spännande och viktiga verksamheten som bedrivs vid forskningslaboratoriet, då forskarna och medarbetarna bjöd in till visning av nio olika stationer, forskningsfartyg, marin robotik, forskning om kust och klimat, olika delar av havets biosfär, miljöövervakning och policyverksamhet.

Talen om Askös historia, som framfördes av professor emeritus Björn Ganning, en av Askölaboratoriets pionjärer och av professor emeritus Lena Kautsky, tidigare stationschef, var mycket uppskattade både av dem i publiken som själva mindes hur laboratoriet utvecklats genom decennierna och av dem som var nyfikna på hur det sett ut här förut.

Efter tal, ceremonier och lunch serverades båda dagarna en särskild tårta, med ett flygfoto på Askölaboratoriet.

Text: Jenny Rosen

Östersjöcentrums vetenskapliga ledare Christoph Humborg och kronprinsessan Victoria får ta del av när forskaren Florian Roth visar hur kust och klimat hänger ihop. Foto: Jenny Rosen.

Journalister och filmteam deltog vid jubileet

Agnes Karlsson, docent i marin ekotoxikologi vid Institutionen för ekologi miljö och botanik, Stockholms universitet, visar på betydelsen av miljöövervakning, för kronprisessan Victoria. Foto: Jenny Rosen.

Flera journalister, fotografer och även filmteam var på plats när Askölaboratoriet firade sitt jubileum. Här kan du läsa de artiklar som skrivits om Asköjubileet:

Stockholms universitet: Östersjöforskning stärks i svensk-finskt samarbete

Helsingfors universitet: Dubbeljubileum – Forskningsstationerna Askö och Tvärminne firar jämna år

Dagens Nyheter: reportage om forskningsprojektet CoastClim

Hufvudstadsbladet: På Askölaboratoriet var trubaduren Cornelis Vreeswijks husbåt labb

Södermanlands Nyheter: Askö blir del av nytt forskningscentrum om klimatet

Kungahuset: Kronprinsessan vid Askölaboratoriets 60-årsjubileum

Rektors Astrid Söderbergh Widding blogg: Askö 60 år – och avtal med Helsingfors

Gala Magasin: Kronprinsessan vid Askölaboratoriets 60-årsjubileum

Damernas värld: När kronprinsessan Victoria besökte en jubilerande fältstation