Stockholms universitet

Bristande kunskaper i svenska förklarar inte varför utlandsfödda har högre dödlighet i covid-19

Ny studie från Stockholms universitet visar på att bristande kunskaper i svenska eller brist på kunskap om hälso- och sjukvårdssystemet inte är en förklaring på varför utlandsfödda i Sverige har en högre dödlighet i covid-19.

Bristande kunskaper i svenska eller brist på kunskap om hälso- och sjukvårdssystemet förklarar inte varför utlandsfödda i Sverige har en högre dödlighet i covid-19. Det är slutsatsen av en studie från Stockholms universitet, som analyserat mixade par, alltså utlandsfödda som är gifta eller sambos med svenskfödda.

Forskare vid Stockholms universitet (SUDA vid Sociologiska institutionen och Institutionen för folkhälsovetenskap), har i ett samarbete med Linköpings universitet och Institut national d’études démographiques, Aubervilliers i Frankrike, har undersökt varför risken för högre dödlighet är större för utlandsfödda personer.

Om studien

Studien bygger på registerdata från statistikmyndigheten SCB och andra myndigheter. Den omfattar alla svenska invånare som var 30 år eller äldre, bodde sambo med en annan vuxen som var minst 30 år, var vid liv den 12 mars 2020 och bosatt i Sverige i december 2019. Forskarna valde att analysera personer som var minst 30 år för att vara säkra på att samboende individer var par och inte kompisar som bodde ihop. Uppföljningsperioden var den 12 mars 2020 fram till den 23 februari 2021.

Forskarna utesluter individer som inte hade bott i Sverige de två föregående åren och personer där uppgifter om födelseland och inkomst saknades för någon av parterna i paren. I studien studerades totalt 3 963 356 individer, varav 18,5% var utlandsfödda.

Läs mer om resultaten här

Nyhetsartikel från Sociologiska institutionen

Pressmeddelande på Mynewsdesk

Mer om forskningen

Siddartha Aradhya, Maria Brandén, Sven Drefahl, Ognjen Obućina, Gunnar Andersson, Mikael Rostila, Eleonora Mussino, Sol P. Juárez, ”Intermarriage and COVID-19 mortality among immigrants. A population-based cohort study from Sweden”, BMJ Open,
DOI:10.1136/ bmjopen-2021-048952

Kontakt

Siddartha Aradhya, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Telefon: 08-16 34 04, e-post: siddartha.aradhya@sociology.su.se

Eleonora Mussino, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Telefon: 08-16 20 04, e-post: eleonora.mussino@sociology.su.se

Sol Juarez, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet. E-post: sol.juarez@su.se