Stockholms universitet

Carina Rech har disputerat i konstvetenskap

Carina Rech disputerade den 4 juni 2021 på avhandlingen Becoming Artists: Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s.

Omslag till Carina Rechs avhandling Becoming Artists: Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s.Bertha Wegmann, The Artist Jeanna Bauck, 1881, oil on canvas, 106 x 85 cm, Nationalmuseum, Stockholm. Photo: Nationalmuseum.

Avhandlingen, Becoming Artists: Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s, analyserar hur nordiska kvinnliga artister förhandlade om sin professionella identitet som konstnärer under 1880-talet. Avhandlingen fokuserar på självporträtt, bilder av vänskap och interiören i ateljéerna.

Opponent vid disputationen var Martin Olin, docent i konstvetenskap, Nationalmuseum.

I betygsnämnden satt Solfrid Söderlind, professor i museologi med inriktning på konst, Lunds universitet, Louise Wallenberg, professor i modevetenskap, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet och Dan Karlholm, professor i konstvetenskap, Södertörns högskola.

Handledare var professor Sabrina Norlander Eliasson, Stockholms universitet och docent Jessica Sjöholm Skrubbe, Stockholms universitet.

Vid disputationen var professor Peter Gillgren, Stockholms universitet, ordförande.

Här kan du läsa hela avhandlingen Becoming Artists