Stockholms universitet logo, länk till startsida

De installerades och promoverades

Doktorer och professorer från Institutionen för kultur och estetik uppmärksammades vid Stockholms universitets installations- och promotionshögtid i stadshuset den 31 maj.

Axel Englund installeras som professor av rektor Astrid Söderbergh Widding
Axel Englund installeras som professor av rektor Astrid Söderbergh Widding.

Professorsinstallationen och doktorspromotionen är de främsta bland de gemensamma akademiska traditionerna hos universitet och lärosäten i Sverige. Båda har anor från medeltiden.

Stockholms universitets högtid genomförs i Stockholms stadshus normalt en gång per år. På grund av pandemin har 2020 års installations- och promotionshögtid skjutits fram från september 2020 men kan nu äntligen genomföras igen.

Följande personer från Institutionen för kultur och estetik uppmärksammades vid högtiden den 31 maj, 2022

  • Staffan Bergwik, professor i idéhistoria
  • Axel Englund, professor i litteraturvetenskap
  • Dirk Gindt, professor i teatervetenskap
  • Joakim Tillman, professor i musikvetenskap
  • Elin Manker, fil.dr i konstvetenskap
  • Jimmy Pettersson, fil.dr i konstvetenskap
  • Claes Wahlin, fil.dr i litteraturvetenskap

Professorer (anställda/befordrade) om tillträtt sin tjänst 1/7-19 - 30/6-20
Doktorer som disputerat och tagit ut sin examen 1/7-19 - 30/6-20

Läs mer om högtiden och se ceremonin

2021 års framflyttade installations- och promotionshögtid är planerad till den
29 september 2022.
2022 års ordinarie installations- och promotionshögtid hålls den 30 september 2022.

Institutionen för kultur och estetik bedriver forskning i idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, teatervetenskap, curating, och kulturarvsstudier.

Forskning vid Institutionen för kultur och estetik