Stockholms universitet

Debattörspris till Erik Angner

Ohlininstitutets debattörspris för 2023 går till Erik Angner, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet.

Erik Angner
Erik Angner Foto: Rickard Kilström

Ohlininstitutets debattörspris delas ut årligen till en person (eller en sammanslutning av personer) som förtjänstfullt deltar i samhällsdebatten både på internet och i traditionella forum. Ett syfte med priset är att uppmärksamma debattörer som bidrar till att samhällsdebatten präglas av saklighet, eftertanke och respekt för oliktänkande.

Juryns motivering för att ge priset till Erik Angner:
”Erik Angners bok ’En bättre värld är möjlig’ i kombination med Eriks flitiga föreläsande och diskuterande på olika digitala plattformar är ett föredömligt exempel på hur akademiker kan bidra till att höja nivån i samhällsdebatten. Särskilt berömvärt är att Angners ämnesövergripande kunskaper ofta levereras med en entusiasmerande dos av optimism.”

Läs Erik Angners kommentar till priset