Stockholms universitet logo, länk till startsida

Definitiv antagning: Specialkurser VT21 B-period

Resultatet av den definitiva antagningen till VT21 B-period har nu publicerats.

OBSERVERA:

Antagningen till specialkurserna har skett under förutsättningen att:

  • allmän behörighet styrkts senast vid kursstart, dvs. 150 hp obligatoriska kurser på juristprogrammet
  • förkunskapskraven för resp. specialkurs uppfylls senast vid kursstart eller att dispens sökts hos och beviljats av kursföreståndaren
  • du inte har tagit ut din juristexamen innan kursstart

Information om obligatorisk registrering skickas av kursadministratören/amanuensen via e-post till de antagna studenterna. I informationen kommer att finns instruktioner för den obligatoriska registreringen och introduktionsföreläsningen - läs därför noga! Vid ev. frågor kontakta resp. kursadministratör.
 

Preliminära antagningslistor:

American and English Business Law (121 Kb)

Central fastighetsrätt (119 Kb)

Cyber Law (150 Kb)

EU External Trade Relations Law and Policy (121 Kb)

International Commercial Dispute Resolution (136 Kb)

International Law and the Global Economy (150 Kb)

Internationell förmögenhetsrätt (126 Kb)

Juridisk metodlära (127 Kb)

Migrationsrätt (131 Kb)

Straffprocess, casekurs med bevisrättslig inriktning (131 Kb)

Straffrättens allmänna del (129 Kb)

Successionsrätt i teori och praktik (129 Kb)

The Global Labour Market and International Labour Law (122 Kb)