Stockholms universitet

”Den gränslösa erfarenheten", artikel i ny bok om ledarskap

Docent i litteraturvetenskap Anders Hallengren är författare till inledningskapitlet ”Den gränslösa erfarenheten”, i Julia Romanowskas bok Schibboleteffekten – Ledarskap, konsten och människans ansvar.

Omslag till Schibboleteffekten – Ledarskap, konsten och människans ansvar (Appell Förlag, 2021).

Inledningskapitlet ”Den gränslösa erfarenheten” av litteraturvetaren Anders Hallengren, finns att läsa på sid. 20-24 i Julia Romanowskas bok Schibboleteffekten – Ledarskap, konsten och människans ansvar  (Appell Förlag, 2021). Boken behandlar ett forskningsexperiment som ställer en grupp chefer inför ett nytt ledarskapskoncept med starka konstnärliga upplevelser.

Julia Romanskawa är medicine doktor från Karolinska Institutet och har en konstnärlig masterexamen från Kungliga Musikhögskolan.

Läs mer om boken