Stockholms universitet

DNA-forskare kartlägger pikternas ursprung i Skottland

En ny internationell arkeogenetisk studie där forskare vid Stockholms universitet bidragit med studier av forntida DNA visar att pikterna, som levde i Skottland under tidig medeltid, var en heterogen grupp med lokal genetisk förankring.

The Craw Stane Symbol Stone (foreground) and Tap o’Noth hillfort
Craw Stane Symbol Stone (i förgrunden) och Tap o'Noth hillfort (i bakgrunden). Två viktiga piktiska platser i nordöstra Skottland. Foto: Cathy MacIver.

– Bland de olika grupper som fanns på de brittiska öarna det första årtusendet av vår tideräkning är kanske pikterna de mest gåtfulla. Vi har bland annat arbetat med pikternas genetiska släktskap med både förhistoriska och nu levande grupper i Storbritannien, och därmed lyckats fylla lite av den kunskapslucka som pikterna representerat, säger forskaren Linus Girdland Flink vid University of Aberdeen som koordinerat studien.

Resultaten visar att pikterna var en del av en lokal genetisk tradition, de hade sitt ursprung i områdena de fanns i. Men, vilket är lika intressant, verkar pikterna inte varit en genetisk enhetlig grupp. Pikter från olika delar av brittiska öarna visade starkare genetiska band med andra närboende grupper än med varandra. Vidare fanns där inget stöd för att genetiska egenskaper går vidare på den kvinnliga sidan (så kallad matrilinjäritet).

– Det har funnits hypoteser om att släkt i vissa fall räknades på mödernet hos pikter, men det var inget vi kunde hitta stöd för i genetiken, säger Adeline Morez från Liverpool John Moores University och en av studiens koordinatörer.

 

Studier i Stockholm av pikternas DNA

Forskare vid Stockholms universitet har medverkat i studien genom att se till att DNA från pikterna kunde tas fram och även bidragit med annat jämförelse-DNA till studien.  Anders Götherström, professor i molekylär arkeologi vid Stockholms universitet och forskningsledare vid Centrum för paleogenetik, är en av Stockholmsforskarna bakom studien.

– Det här är ytterligare en studie som öppnar upp vår förståelse för järnålders- och medeltidsgenetiken i Nordeuropa. Järnåldern och medeltiden låg länge i skuggan av stenåldern bland de arkeogenetiska studierna, men vi fyller succesivt i kunskapslucka efter kunskapslucka i de här tidsperioderna, säger Anders Götherström.

Läs studien Imputed genomes and haplotype-based analyses of the Picts of early medieval Scotland reveal fine-scale relatedness between Iron Age, early medieval and the modern people of the UK i PLoS Genet 19(4): e1010360.