Stockholms universitet

ERG fortsätter med webbaserad undervisning

Undervisningen vid institutionen kommer fortsatt att vara webbaserad under inledningen av höstterminen. Vi kommer dock gradvis att öppna upp för en återgång till lektionssalarna i den mån myndigheternas rekommendationer så tillåter.

Om du är osäker på vad som gäller för din utbildning, titta i första hand på ditt schema som finns publicerat i anslutning till kursen i utbildningskatalogen:

Våra kurser och program

Foto: Anrita1705 / Pixabay
Foto: Anrita1705 / Pixabay

Du kan också kontakta kursansvarig lärare eller våra ämnesstudierektorer:

Studentkontakt

Kontaktuppgifter till samtliga medarbetare