Stockholms universitet logo, länk till startsida

Euroscience Policy Forum om en hållbar akademi

29-30 juni är det dags för första upplagan av Euroscience Policy Forum. Stockholms universitet är som en del av Stockholm trio med och arrangerar tillsammans med Euroscience, University of Vienna och The Wellcome Trust. Eventet, som är gratis och öppet för alla, kommer att fokusera på en rad spännande policyfrågor, till exempel tillgång till data och hållbar utveckling, som är viktiga både för universitetet och samhället i stort.

Mer information om Euroscience Policy Forum 2021: ESPF 2021 
Anmälan till Euroscience Policy Forum 2021 är öppen och kan göras här: Anmälan
Mer information om sessionerna och talarna: Sessionerna  

EuroScience logo
EuroScience
 

En oerhört intressant problematik

Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik vid Stockholms universitet har suttit med i både den svenska programkommittén för Euroscience Policy Forum 2021 och i dess internationella Steering Committee och ansvarat för sessionen The Sustainable Development Goals – the role of Academic research som är en av flera som ryms under den övergripande rubriken Sustainable Academia.

—Det är en oerhört intressant problematik med så många delar. Hur ska vi få forskningen att leverera på något så konkret som SDG utan att den blir toppstyrd? Hur ser vi till att forskning kommer till nytta utan att inskränka den akademiska friheten? Var ska resursfokus ligga? Jag tror oerhört starkt på nyfikenhetsdriven forskning. Den kommer på sikt till nytta och utgör basen. Vi måste också diskutera om vi kan öka nyttan av forskningsresultat snabbare än vad som ofta är fallet, säger Martin Jakobsson.

Det som inte syns i citatet ovan är passionen eller hur oerhört mycket mer han har att säga i ämnet om de globala hållbarhetsmålen (SDG), men vi går vidare till hur planeringsarbetet har fungerat mitt i en pandemi.

— Jag är van vid att ha mötena på Zoom nu så det har fungerat bra men vi har haft en kort startsträcka. Mindre än ett halvår mot mer än ett år normal. Ändå har det gått bra att få med talare vars kalendrar ofta är uppbokade på väldigt lång tid. Det säger en hel del om intresset för frågorna och tyngden som Euroscience bidrar med, liksom om att digitalt är här för att stanna, säger Martin Jakobsson.

 

Viktigt sammanhang för Stockholms universitet 

Samtidigt betonar han att det är något annat att träffas på plats. Att mötas i verkligheten. Men han är säker på att den här formen är ett bra komplement. Han är också övertygad om att det är viktigt för Stockholms universitet att vara med i de här sammanhangen. 

— Policy är en så viktig fråga. Och här blev det väldigt bra frågeställningar. Stockholms universitet är ett så brett universitet och då är det bra att vi kan vara med och påverka frågor och beslut som rör policy och se till att de skär rakt igenom den bredden. Det är också bra att det är ett samarbete inom Stockholm trio. Och den övergripande rubriken för forumet - Sustainable Academia - är skitbra. Det är vad allt handlar om, vi måste stå starka när krafter trycker på och vill påverka och styra forskningen allt för mycket, säger Martin Jakobsson.

 

Hela fyra sessioner från Stockholm trio

Stockholm trio står utöver sessionen The Sustainable Development Goals – the role of Academic research bakom tre till: Data access for research: current challenges and directions towards the future, Responsible Internationalisation: Academic Collaboration Dilemma och The implementation challenge revisited. Nina Wormbs är professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan och bekant radioröst från lördagsmorgnar och P1-programmet ”Prylarna som förändrade världen” och har jobbat med den sistnämnda sessionen.

— Det är en brinnande fråga. Vi vet så mycket om vad vi behöver göra men hur får vi det att hända? Hur tar vi nästa steg istället för att bara uppfinna hjulet gång på gång? Jag är oerhört glad över att vi fått med ett så starka namn i sessionen för att diskutera det här och faktiskt försöka hitta vägar framåt, säger Nina Wormbs.

Panellisterna i sessionen är Professor Agnes Binagwa, President University of Global Health Equity, Rwanda (även barnläkare och tidigare minister i regeringen), Kei Koizumi, chief of staff, US Office of Science and Technology och Dr. Soumya Swaminathans som är Chief Scientist vid Världshälsoorganisationen, WHO. Moderator är professor Carl Johan Sundberg från Karolinska institutet som har lång erfarenhet av arbetet med och inom Euroscience. Han beskriver Euroscience, som bildades 1997, som en gräsrotsorganisation med forskare och personer intresserade av forskning som syftar till att förbättra förhållandena för forskning och forskare och stärka tillämpningen av den kunskap som forskningen genererar. Euroscience Policy Forum 2021 är en avknoppning, förlängning eller fördjupning av Euroscience Open Forum (ESOF) som arrangerats vartannat år sedan 2004.

— Förhoppningen är så klart att även ESPF ska kunna bli ett återkommande evenemang. Frågan om policy för forskning och om forskningens betydelse som underlag för policybeslut i olika samhällsfrågor är oerhört viktig och intressant, säger Carl Johan Sundberg.

 

Stöd från Vetenskapsrådet och Stockholm Science City

Vikten av de här frågorna understryks av att både Vetenskapsrådet och Stockholm Science City gått in med finansiering för genomförandet. 

— För Vetenskapsrådet är det angeläget att vara delaktig i samtalet om samhällets förväntningar på hur excellent forskning och god forskningskultur kan bidra till lösningar av de samhällsutmaningar som vi står inför, säger generaldirektör Sven Stafström. 

—  Det är viktigt att Stockholm är med och påverkar i de här sammanhangen och diskussionerna då vi har mycket att bidra med, säger Ylva Williams, VD, Stockholm Science City

Att det hela från Stockholms sida genomförs inom ramen för Stockholm trio ger både extra tyngd och pekar ut vägar framåt. 

— Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har bildat universitetsalliansen Stockholm trio för att ytterligare stärka den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som våra tre universitet bildar i Stockholmsregionen. Vi står för 30 procent av all forskning och forskarutbildning i Sverige och vi beviljas tillsammans mer forskningsmedel från EU än något annat lärosäte i Europa. Genom att etablera en gemensam representation i Bryssel och genom att arrangera Euroscience Policy Forum markerar vi att vi aktivt vill bidra till och påverka utvecklingen av forskning, innovation och högre utbildning i Europa och globalt. Euroscience Policy Forum kommer att bli en viktig arena för diskussion och idéutbyte om akademins ansvar och framtida utveckling, säger Fredrik Oldsjö, kanslichef vid Samordningssekretariatet för Stockholm trio.

 

Arbetet bakom kulisserna

Bakom kulisserna på ett så här stort evenemang är det massor som ska göras och koordineras. Henrik Smedjegården från Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd vid Stockholms universitet är en av två projektledare för Stockholm trios räkning. Han har haft koll på allt från att boka lokaler, sitta med i tekniska möten, se till så att alla juridiska papper blir framtagna och påskrivna, ha möten med kommunikationschefer och dragningar för rektorer och inte minst suttit med i en rad programkommittémöten där ämnen, panellister, moderatorer och så vidare diskuterats, omprövats, stötts och blötts.

— Det har varit otroligt givande att vara omgiven av så många skarpa hjärnor och ta del av så många tankar. Bara det vi diskuterat nu under våren skulle lätt räcka till tio ytterligare Euroscience Policy Forums, säger Henrik Smedjegården.

Anmälan till Euroscience Policy Forum 2021 är öppen för alla. Forskare, beslutsfattare, journalister, studenter, administrativ personal, intresserad allmänhet, alla är lika välkomna. På Euroscinces hemsida finns mer information om de olika sessionerna, panellister, moderator och så vidare och där kan man också anmäla sig för att vara med på premiärupplagan av Euroscience Policy Forum.

Läs mer om Euroscience Policy Forum 2021 här
Anmäl dig till Euroscience Policy Forum 2021 här
Programmet för Euroscience Policy Forum 2021 och information om panellister finns här: 1st EuroScience Policy Forum - PROGRAMME - EuroScience
Läs mer om Stockholm trio här: Stockholm Trio University Alliance