Stockholms universitet

Föreläsning om Ekonomipriset 2020

Populärvetenskaplig föreläsning från Aula Magna av professor Tommy Andersson om forskningen om auktionsteori som belönas med Ekonomipriset 2020.

 

Föreläsning i Aula Magna om Ekonomipriset 2020.
Föreläsning i Aula Magna om Ekonomipriset 2020.

Se föreläsningen (på engelska).
 

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2020 tilldelas Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson, båda vid Stanford University, ”för förbättringar av auktionsteorin och uppfinningar av nya auktionsformat”.

Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet, höll den 13 oktober 2020 en populärvetenskaplig föreläsning i Aula Magna vid Stockholms universitet om pristagarna Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson och deras forskning om auktionsteori.

Arrangörer var Kungliga Vetenskapsakademien, Nationalekonomiska Föreningen och Stockholms universitet.