Stockholms universitet

Fem nya bidrag inom Horizon 2020 till Stockholms universitet

Stockholms universitet har beviljats finansiering för fem nya EU-projekt inom ramprogrammet Horizon 2020. Forskningsprojekten kommer bland annat att studera strängteori, mikroplaster och markförvaltning i södra Afrika.

Stockholms universitet. Foto: Ingmarie Andersson
Foto: Ingmarie Andersson


Projektet ”Advanced Methodologies for Next Generation Large Scale CMB Polarization Analysis” (CMB-INFLATE) får 1 140 800 euro för att bygga en gemenskap av forskare som är dedikerade till att utveckla innovativa analyser av den kosmiska mikrovågsbakgrunden, en upptäckt som är viktig för att förstå universums utveckling. Totalt bidrag från EU till Stockholms universitet är 55 200 euro.
Ansvarig forskare vid Stockholms universitet är Jón Gudmundsson, Fysikum. Projektet koordineras av Université de Paris och i konsortiet ingår nio partners från sex länder (Frankrike, Italien, Tyskland, Sverige, Norge och Storbritannien).
Projektet får EU-bidrag inom Marie Skłodowska-Curie actions-Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE) och kommer att pågå i 48 månader med start den 1 oktober 2021.

Projektet ”Foundation of Nonrelativistic String Theory and Its Applications to Holography” (NRST) får 191 852,16 euro för att studera så kallade fristående hörn inom strängteori som behandlar rum och tid annorlunda. Ansvariga forskare vid Stockholms universitet är Niels Obers, professor vid Nordita, och Ziqi Yan, postdoktor.
Projektet får EU-bidrag inom Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships – Standard European Fellowships och kommer att pågå i 24 månader med start den 1 september 2022.

Projektet “Nonlinear Optomechanics for Verification, Utility and Sensing” (NOVUS) får 203.852,16 euro för att utveckla teoretiska verktyg för modellering av icke-linjära kvantoptomekaniska system, vilket kommer att bana väg för ett antal applikationsorienterade och grundläggande studier som hittills inte varit tillgängliga.
Ansvariga forskare vid Stockholms universitet är Igor Pikovski, Fysikum, tillsammans med Sofia Qvarfort, postdoktor.
Projektet får EU-bidrag inom Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships – Standard European Fellowships och kommer att pågå i 24 månader med preliminär projektstart den 1 augusti 2021.

Projektet ”Plastic litter in macrophyte system: environmental fate and ecological implications” (SCRAP) får 191 852,16 euro för att studera hur mikroplast påverkar kustmiljön, bland annat i tångbäddar.
Ansvariga forskare vid Stockholms universitet är Elena Gorokhova, professor vid Institutionen för miljövetenskap, och Hoi Shing Lo, postdoktor.
Projektet får EU-bidrag inom Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships – Standard European Fellowships och kommer att pågå i 24 månader med start den 1 september 2022.

Projektet ”Interdisciplinary Synthesis of Tools for understanding Land Governance” (InSiTe-LandGov) får 265.957,44 euro för att bland annat studera hur markförvaltning påverkar miljöförstöring och fattigdom i södra Afrika.
Ansvariga forskare är Tim Daw, Stockholm Resilience Centre, och Geoff Wells, postdoktor.
Projektet får EU-bidrag inom Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships – Global Fellowships och kommer att pågå i 36 månader med start den 1 april 2022.