Stockholms universitet

Fem nya Horisont 2020-projekt till universitetet

Stockholms universitet har beviljats bidrag till fem nya Horizont 2020-projekt där universitetet deltar som partner.

Flygbild Frescati
Foto: Sören Andersson

Två projekt är relaterade till den samhälleliga utmaningen om Livsmedelstrygghet, hållbart jord- & skogsbruk, marin-, maritim, samt insjöforskning & bioekonomi. Två projekt är knutna till utmaningen Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror, medan det femte projektet hör ihop med utmaningen Smart, grön och integrerad transport.

 

Här är de aktuella projekten:

Climate relevant interactions and feedbacks: the key role of sea ice and snow in the polar and global climate system (CRiceS)
Ansvarig forskare vid SU: Paul Zieger, Institutionen för miljövetenskap. Meteorologiska institutionen är också med i projektet.
Läs mer

Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems (BRIDGE-BS)
Ansvarig forskare vid SU: Susa Niiranen, Stockholm Resilience Centre

NANOPARTICLE EMISSIONS FROM THE TRANSPORT SECTOR: HEALTH AND POLICY IMPACTS (nPETS)
Ansvarig forskare vid SU: Karine Elihn, Institutionen för miljövetenskap

Holistic management practices, modelling and monitoring for European forest soils (HoliSoils)
Ansvarig forskare vid SU: Stefano Manzoni, Institutionen för naturgeografi
Läs mer

Next Generation Earth Modelling Systems (NextGEMS)
Ansvarig forskare vid SU: Frida Bender, Meteorologiska institutionen