Stockholms universitet logo, länk till startsida

Flytt av ekar på campus

De senaste veckorna har ett antal unga ekar flyttats på campus och har nu planterats på gräsmattan mellan Skära villan och Arrheniuslaboratoriet.

Ekar på campus
Några av de flyttade ekarna.

Stockholm Exergi har påbörjat byte av fjärrvärmerör mellan Arrheniuslaboratoriet och Lappkärrsberget. Ett antal unga ekar behövde då flyttas, och dessutom var träden för tätt planterade. Dessa ekar har nu flyttats till gräsmattan mellan Skära villan och Arrheniuslaboratoriet.

Ekarna kommer, enligt Akademiska Hus, stå kvar på denna plats för att främja den biologiska mångfalden av fåglar och insekter på campus.