Stockholms universitet logo, länk till startsida

Formasanslag till 25 forskare vid Stockholms universitet

Forskningsfinansiären Formas beviljar i årets öppna utlysning Stockholm universitet medel till 16 forskningsprojekt och 6 forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären. 3 forskare beviljas även mobilitetsstöd. Totalt beviljas universitetet drygt 80 miljoner kronor.

Foto: Eva Dalin

Forskare som beviljas medel:

 

Forskningsprojekt

Monika Winder, Institutionen för ekologi miljö och botanik: ”Plankton-fisk interaktioner: en understuderad länk i Östersjöns födoväv och fiskeförvaltning”, 2 991 788 kr

Håkan Berg, Institutionen för naturgeografi: ”Förvaltning av ekosystemtjänster för hållbar produktion av ris i Mekong Deltat i Vietnam”, 2 999 001 kr

Linda Laikre, Zoologiska institutionen: ”Indikatorer för övervakning av genetisk variation för bevarande av biologisk mångfald”, 2 914 512 kr

Sarah Cornell, Stockholms Resilienscentrum: ”Plastföroreningar: ett globalt social-ekologiskt systemperspektiv på utmaningarna”, 2 989 797 kr

Karin Norén, Zoologiska institutionen: ”Konsekvenser av introgression mellan vilda och domesticerade fjällrävar”, 2 995 113 kr

Anneli Kruve, Institutionen för miljövetenskap: ”RapMixTox: Effektiv och automatiserad uppskattning av kombinationseffekter av komplexa organiska blandningar med högupplöst masspektrometri”, 2 993 499 kr

Malin Kylander, Institutionen för geologiska vetenskaper: ”Stormars mönster och orsaker i Skandinavien efter den senaste istiden”, 2 966 550 kr

Örjan Bodin, Stockholms Resilienscentrum: ”Oförutsedda allianser och rivalitet bland vänner: Hur aktörers olika intressen i relation till komplicerade miljöproblem leder till både samverkande och motverkande intressekoalitioner”, 2 991 701 kr

Victor Galaz, Stockholms Resilienscentrum: ”Brinnande skogar, botar och klimatattityder: en studie om global spridning av felaktig information och desinformation i samband med stora skogsbränder i världen”, 2 999 730 kr

Maria Tengö, Stockholms Resilienscentrum: ”Samskapande av kunskap och kapacitet för klimat-anpassad landskapsförvaltning”, 2 998 356 kr

Sofi Jonsson, Institutionen för miljövetenskap: ”Metylering av kvicksilver i tinande permafrostjordar över den norra circumpolära regionen”, 3 000 000 kr

Örjan Gustafsson, Institutionen för miljövetenskap: ”Klimatdrivande BC+sulfat aerosoler samt CH4 och CO från Indien: Observationsbaserade bestämningar av källorna genom isotopavtryck”, 2 988 000 kr

Bengt G Karlsson, Socialantropologiska institutionen: ”Att Praktisera Matsuveränitet: Ursprungsfolk och Agroekologiska Förhållanden i Östra Himalaya”, 2 970 801 kr

August Andersson, Institutionen för miljövetenskap: ”Begränsning av osäkerheterna kring viktiga klimatpåverkande komponenter från storskaliga bränder i Afrika”, 2 954 001 kr

Ian Cousins, Institutionen för miljövetenskap: ”Att övervinna utmaningarna med att tillämpa essential use-begreppet på högfluorerade ämnen (PFAS)”, 2 999 991 kr

Ilda Lindell, Kulturgeografiska institutionen: ”Vi svälter innan vi blir sjuka: Korta- och långsiktiga effekter av corona pandemin för informella arbetare i det urbana Afrika”, 2 989 327 kr

 

Forskare tidigt i karriären

Laura Pereira, Stockholms Resilienscentrum: ”Fröer för transformativa framtider för människor och natur i Afrika”, 3 996 532 kr

Aysem Mert, Statsvetenskapliga institutionen: ”Miljöstyrning efter Coronavirus-krisen”, 3 998 697 kr

Zhehao Huang, Institutionen för material- och miljökemi: ”Nya Multifunktionsmaterial för Solljus Skörd och Energi Omvandling”, 4 000 000 kr

Frederik Schenk, Institutionen för geologiska vetenskaper: ”Paleoklimatiskt perspektiv på de senaste europeiska värmeböljorna”, 3 000 000 kr

Robert Blasiak, Stockholms Resilienscentrum: ”Den marina bioteknikindustrin och en rättvis förvaltning av marina genetiska resurser”, 3 996 344 kr

Bo Yuan, Institutionen för miljövetenskap: ”Persistenta organiska miljöföroreningar i atmosfären på hög höjd och i höghöjdsekosystemen”, 3 999 300 kr

 

Mobilitetsstöd

Elias Broman, Institutionen för ekologi miljö och botanik: ”Kan aerobiska metanotrofer vara en förklaring till varför kuster har de högsta metanutsläppen i marina ekosystem? Påverkan av interaktionen mellan djur-bakterier, ljus och andra abiotiska faktorer”, 4 695 540 kr

Tetyana Budnyak, Institutionen för material- och miljökemi: ”Högeffektiva funktionella trä-baserade hybridmaserialer för vattenrening”, 3 231 345 kr

Arie Staal, Stockholms Resilienscentrum: ”Tropiska skogars resiliens i Antropocen”, 4 785 860 kr