Stockholms universitet

Forskar om studieframgång bland gymnasieelever

Carina Carlhed Ydhag är professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Hon är en av de nya professorer som kommer att installeras vid en ceremoni i Stockholms stadshus den 29 september.

Carina Carlhed Ydhag, professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Foto: Simon Ydhag


– Tidigare har jag forskat om hur kunskap och expertis organiseras i större fält i samhället, särskilt hur det kan växa fram nya professionella fält i skärningspunkten mellan till exempel det medicinska, pedagogiska och det sociala fältet. På senare år har jag intresserat mig för hur vi förstår studieframgång och studieavbrott, både som något som utbildningspolitik intresserar sig för men även för hur det mäts. I ett nyligen avslutat projekt hade vi möjlighet att följa 52 högpresterande gymnasieelever med olika social och kulturell bakgrund över tid. Det som var i fokus var deras egna berättelser om varför de lyckas bra i skolan och vilket stöd de haft från sina sociala nätverk och om nätverken även fungerar i övergången till vidare studier eller till arbetslivet. Vi har kunnat analysera vad som fungerat som deras drivkrafter och hur det kan relateras till deras sociala och kulturella bakgrund. I år har jag startat ett projekt som handlar om skolkultur, om hur den kan bidra till studieframgång för skolor i utsatta områden.

 

Varför blev det just det här? 

– I grunden har jag alltid intresserat mig för hur olika ”vi” och ”dom” skapas. När det gäller skolkultur som kan främja studieframgång handlar det om hur elever skapar mening i att anstränga sig i skolan. Hur skapas till exempel tillhörighet, som en del i ett vi i skolan men också som tillhörighet till samhället. Eller så kan man uttrycka det som hur elevernas ”jag” förhåller sig till ett skolans och samhällets ”vi”.

 

Hur bidrar din forskning till samhället?

– Jag tror att det är intressant att få veta hur det gått till när grupper av experter och professionella ”tävlar” om områden att vara expert över och relationen mellan kunskap och makt. När det gäller mitt andra forskningsintresse är det nog många som är intresserade av att få veta hur elever själva skapar motivation och vilken roll andra människor har i det. I min forskning om ungas studieframgång blev jag förvånad över hur mycket av rädsla och negativa känslor som driver dem att prestera bra i skolan, det talar man sällan om.

Årets Installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus äger rum den 29 september 2023. Foto: Ingmarie Andersson
 

Installations- och promotionshögtid i Stadshuset

Carina Carlhed Ydhag är en av de nya professorer som anställts eller befordrats under 1 juli 2022 – 30 juni 2023. Alla nya professorer som tillträtt sin tjänst under denna period bjuds in till Installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus den 29 september 2023 och välkomnas på så sätt till universitetet.

Läs mer om Carina Carlhed Ydhags forskning.