Stockholms universitet

Forskare betraktar naturfilmen

Filmprofessor Malin Wahlberg, Stockholms universitet, beskriver naturfilmen i en nypublicerad artikel i Svensk Filmdatabas, och undersöker dess släktskap med andra filmkulturer.

Rävungar. GENREBILD. Foto: Håkan Karlsson © Mostphotos
"Vad skulle naturfilmen som teveupplevelse vara utan till exempel Jan Lindblads underfundiga perspektiv på det stora i det lilla, eller David Attenboroughs mäktiga BBC-röst?", frågar sig Malin Wahlberg, professor i filmvetenskap. GENREBILD. Foto: Håkan Karlsson © Mostphotos


Hon skriver att: 

"Filmprojekt som uppmärksammar klimatkrisens direkta påverkan på land, hav och ekosystem lånar narrativa stilgrepp och poetiska uttryck från naturfilmen. Människans otillräcklighet inför de hot mot miljön hon själv förorsakat kan till exempel möta urskogens svindlande tidsperspektiv, eller betydelsen av en särskild, sällsynt lav". 
 

I närkontakt med naturen

I ett mejl till IMS webbsajt skriver hon också att: 

"Som väl är ska några av spåren följas upp djupare i kommande kursen hos oss Dokumentären som film och mediekultur", och hon tillägger att hon hoppas kunna fördjupa sig mer inom ämnet framöver.