Stockholms universitet

Forskning om undervisning i sexualitet och relationer

Hösten 2022 förändras läroplanen och lärarutbildningarna när det gäller sexualundervisning, för att lärarna på ett bättre sätt ska kunna möta eleverna och deras frågor.

Tidningen Läraren har intervjuat en forskargrupp vid Stockholms universitet som har fokus på undervisningen i sexualitet och relationer. Forskarna är ute på skolor och möter lärare och deras frågor. I gruppen ingår Sara Planting-Bergloo, doktorand vid MND.

Läs artiklarna i Tidningen Läraren, där bland annat Sara Planting-Bergloo intervjuas.

Sexrevolutionen: Så förändras undervisningen 2022

Forskaren: Det här tycker lärarna är svårast med sex