Stockholms universitet

Fortsatt stort intresse för internationella masterutbildningar

Drygt 17 000 personer har i första ansökningsomgången sökt internationella masterutbildningar vid Stockholms universitet. De mest sökta utbildningar är inom datavetenskap och folkhälsa.

Undervisning inom ramen för masterprogrammet Global Political Economy.
Undervisning inom ramen för masterprogrammet Global Political Economy. Foto: Jens Olof Lasthein

Den 15 januari var sista ansökningsdag i den första ansökningsomgången för internationella masterutbildningar* vid svenska lärosäten. Fler av Sveriges största universitet visar lägre söksiffror för höstterminen 2024 jämfört med höstterminen 2023, nationell var det en minskning med 9,8 procent. Stockholms universitet märker inte av denna minskning. Universitetet har 17 456 sökande detta år, jämfört med 17 390 året innan. Mätt i antal förstahandsökande är det en ökning med 3,7 procent till 8 258 förstahandssökande i år. De sökande kom från 155 länder.

 

Masterprogram i data- och systemvetenskap mest populärt

Det mest sökta masterprogrammet vid Stockholms universitet inför höstterminen 2024 var Masterprogram i data science, statistik och beslutsanalys med 1 000 sökande. På plats två hittar vi Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga och Individuella perspektiv och på tredje plats Masterprogram i informationssäkerhet.

Totalt ges drygt 100 internationella masterutbildningar vid Stockholms universitet hösten 2024. En del av de internationella masterprogrammen är även öppna för ansökan under den andra ansökningsomgången, som vänder sig till medborgare i Sverige och andra länder inom EU och EES. Ansökan öppnar 15 mars.

Bläddra i vår programkatalog

Tio mest sökta masterprogrammen vid Stockholms universitet HT 2024

Masterprogram i data science, statistik och beslutsanalys    1 009 (sökande)
Masterprogram i folkhälsovetenskap:  Samhälleliga och Individuella perspektiv    969
Masterprogram i informationssäkerhet    928
Magisterprogram i IT-projektledning    869
Masterprogram i Bank och finans/finansiell ekonomi    865
Masterprogram i data- och systemvetenskap    773
Masterprogram i marknadsföring    757
Masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning    730
Internationellt masterprogram i psykologi    701
Masterprogram i management, organisation och samhälle    691