Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fribeloppet för studenter med studiemedel återinförs 1 juli

Under pandemin togs fribeloppet för studerande med studiemedel tillfälligt bort. Den 1 juli återinförs det.

Fribeloppet är gränsen för hur mycket inkomster du som student får ha utan att ditt studiemedel påverkas. Om din inkomst är högre än fribeloppet minskar både bidraget och studielånet.

Läs mer på CSN:s hemsida

Två studenter framför sina datorer på Café Bojan.
Foto: Jens Olof Lasthein