Stockholms universitet

Gå på föreläsning med årets hedersdoktorer

Blått kol i Kanada och konsten att förmedla historisk forskning till radiopubliken. Det är ämnen som några av årets hedersdoktorer kommer att föreläsa om vid sina framträdanden under hösten.

Lagerkransen är en symbol för den akademiska friheten och under promotionsceremonin delas den bland annat ut till hedersdoktorer vid de humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga fakulteterna. Foto: Eva Dalin

Stockholms universitet utsåg nio hedersdoktorer våren 2020 inom humaniora, juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Alla har på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. På grund av coronapandemin fick promotion av hedersdoktorerna skjutas fram, men den 30 september promoveras de vid universitetets installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus.

Jane Gaines
Jane Gaines.

I samband med promotionen kommer flera av hedersdoktorerna att hålla öppna föreläsningar och seminarier.  

 

 

Pionjär inom filmhistoria

Den 28 september medverkar hedersdoktor Jane Gaines, professor vid Film and Media Studies, Columbia University, i det högre seminariet i modevetenskap,”Erté's Alphabet: On Wearing the Epistemological Shift”.

Gaines är en av de internationellt mest betydelsefulla forskarna och en pionjär inom filmhistoria och feministisk filmteori. Den 29 september kommer hon att hålla föreläsningen ”How Historians Use Counterfactual Speculation Without Knowing It” vid det högre seminariet i filmvetenskap.

 

Yuto Kitamura. Photo: University of Tokyo
Yuto Kitamura. Foto: University of Tokyo
 

Forskning om utbildningspolicy i Asien

Den 29 september arrangerar Institutionen för pedagogik och didaktik en föreläsning och ett seminarium med Yuto Kitamura, professor vid Tokyo universitet. Hans forskning är inom jämförande pedagogik med flera studier kring utbildningspolicy i Asien. Föreläsningen arrangeras på temat ”Japanese Education under the Influence of COVID-19: Possibilities of Promoting ‘Knowledge Diplomacy’ to Share Our Experiences”.

Yuto Kitamura har varit central för samarbetet mellan Tokyo universitet och Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet och seminariet som hålls samma dag fokuserar på samarbetet mellan Stockholms universitet och Tokyo universitet: ”What has been done and what would we like to do?”

 

 

Fernando Martín. Photo: TeleMadrid
Fernando Martín. Foto: TeleMadrid
 

Forskning om teoretisk attosekundfysik 

Den 29 september arrangerar också Fysikum ett kollokvium med Fernando Martín, professor vid Universidad Autónoma de Madrid.

Under de senaste tre årtiondena har Martín gjort banbrytande teoretiska studier av hur atomer, molekyler, kluster och ytor växelverkar med ljus och energetiska partiklar. En del av hans arbete har utförts i nära samarbete med forskare vid Fysikum, Stockholms universitet, genom projekt inom klusterfysik och teoretisk attosekundfysik.

Under den vetenskapliga diskussionen talar han på temat “Attochemistry: imaging and controlling electronic motion in molecules with attosecond time resolution”.

 

 

Expert på den globala koldioxidcykeln

Karen Kohfeld. Photo: Elena Sarasom
Karen Kohfeld. Foto: Elena Sarasom

Hedersdoktor Karen Kohfeld är professor vid Simon Frazer University i Kanada och medlem i den externa vetenskapliga rådgivningsgruppen för klimatforskning vid Bolincentret för klimatforskning. Hon är världsledande expert på den globala koldioxidcykeln och har specialiserat sig på hur luftburna partiklar och havets cirkulation påverkar de långsiktiga klimatförändringarna.

Den 3 oktober håller hon en föreläsning om så kallat blått kol, det vill säga hur kustnära och marina ekosystem kan lagra koldioxid: ”Blue Carbon in Canada; its pros and cons as a nature-based climate solution”.

 

 

Pionjär inom kryoelektronmikroskopi

En annan hedersdoktor är John Rubinstein, professor vid University of Toronto och Hospital for Sick Children, Kanada. Hans forskning är fokuserad på strukturella och mekanistiska studier av proteinkomplex som spelar centrala roller i energiomvandlingen i levande organismer. Han är också en pionjär inom kryoelektronmikroskopi där han har utvecklat både hård- och mjukvara som används internationellt, även vid Stockholms universitet.

John Rubinstein. Photo: Thamiya Vasanthakumar
John Rubinstein. Foto: Thamiya Vasanthakumar.

Den 28 september håller han en föreläsning vid Institutionen för biokemi och biofysik. Rubriken är ”V-ATPase: The birth, life, death, and rebirth of a proton pump”. 

 

 

Tobias Svanelid om populärhistoria

Tobias Svanelid, redaktör och programledare för Vetenskapsradion historia i Sveriges Radio P1, har utnämnts till hedersdoktor för att han under 20 års tid har medverkat till att förmedla forskning i bland annat historia och arkeologi på ett populärvetenskapligt sätt.

Den 24 november medverkar han i den öppna föreläsningen ”Historia för alla – om populariseringens dilemma” tillsammans med historikern Charlotta Forss och författaren och historikern Bo Eriksson.

Tobias Svanelid
Tobias Svanelid. Foto: Mattias Ahlm, Sveriges Radio

Samtalet kommer att handla om vikten av populärvetenskaplig historia, dess ställning inom akademin och vad den gör med vår syn på vårt förflutna och arrangeras på Tranströmerbiblioteket vid Medborgarplatsen.

 

 

 

Workshop om populärvetenskapligt skrivande

Hedersdoktor Joanna Rose är vetenskapsjournalist och författare som sedan 1980-talet har rapporterat om astronomi, fysik och filosofi på bland annat Sveriges Radio och som redaktör för Forskning & Framsteg.

Den 11 november arrangerar Institutionen för astronomi en workshop med henne. Workshopen handlar om populärvetenskapligt skrivande och målgruppen är yngre forskare.

Joanna Rose. Foto: Kuba Rose

För mer information kontakta Jesper Sollerman, professor vid Institutionen för astronomi: jesper@astro.su.se

 

 

 

 

 

Öppna föreläsningar och seminarier med hedersdoktorer

John Rubinstein: ”V-ATPase: The birth, life, death, and rebirth of a proton pump”.
Tid: 28 september kl 12.00–14.00
Plats: Magnélisalen, Arrheniuslaboratoriet

Jane Gaines: ”Erté's Alphabet: On Wearing the Epistemological Shift”
Tid: 28 september kl 14.30–15.30
Plats: JMK-salen, Karlavägen 104

Jane Gaines:How Historians Use Counterfactual Speculation Without Knowing It”
Tid: 29 september kl 14.00–16.00
Plats: F-salen, Filmhuset

Yuto Kitamura: “Japanese Education under the Influence of COVID-19: Possibilities of Promoting ‘Knowledge Diplomacy’ to Share Our Experiences”.
Tid: 29 september kl 13.00–14.30  
Plats: Institutionen för pedagogik och didaktik, rum 1511

Yuto Kitamura: Seminarium om samarbetet mellan Stockholms universitet och Tokyo universitet: “What has been done and what would we like to do?”
Tid: 29 september kl 15.00–17.00  
Plats: Institutionen för pedagogik och didaktik, rum 1708

Fernando Martín: ”Attochemistry: imaging and controlling electronic motion in molecules with attosecond time resolution”
Tid: 29 september kl 15.00–17.00
Plats: Alba Nova

Karen Kohfeldt: ”Blue Carbon in Canada; its pros and cons as a nature-based climate solution”
När: 3 oktober kl 14.00
Plats: William Olsson-salen, Geohuset

Joanna Rose: Workshop i populärvetenskapligt skrivande
När: 11 november
Plats: Institutionen för astronomi, kontakt: jesper@astro.se

Tobias Svanelid: ”Historia för alla – om populariseringens dilemma”, öppen föreläsning 
Tid: 24 november kl 18.00–19.00
Plats: Tranströmerbiblioteket, Medborgarplatsen

Stockholms universitets hedersdoktorer 2022 (utsedda 2020):
Vad innebär ett hedersdoktorat?
Installations- och promotionshögtid 2022: ”Två promotionshögtider i Blå hallen i slutet av september”