Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hedersdoktorer 2022

Stockholms universitet utsåg redan 2020 nio hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Hedersdoktorerna är Jane Gaines, Lars Hörngren, Yuto Kitamura, Karen Kohfeld, Fernando Martín, Joanna Rose och John Rubinstein, Tobias Svanelid och Ann Åberg. De promoveras till hedersdoktorer den 30 september 2022.

 

Humaniora

Jane Gaines

Jane Gaines
Jane Gaines

Jane Gaines är professor vid Film and Media Studies, School of the Arts, Columbia University, USA. Hon är en av de internationellt mest betydelsefulla forskarna och en pionjär inom filmhistoria och feministisk filmteori. Hennes rika gärning inkluderar en mångfald publikationer, flertalet prisbelönta, inom vitt skilda områden såsom åskådarskap och mediehistoria. Jane Gaines är en av grundarna till den årliga filmkonferensen Visible Evidence och till Women Film Pioneer Project som undersöker kvinnors förbisedda roll inom den tidiga filmindustrin. Jane Gaines har under många år generöst bidragit till forskning och undervisning vid Stockholms universitet.

Tobias Svanelid

Tobias Svanelid
Tobias Svanelid. Foto: Mattias Ahlm, Sveriges Radio

Tobias Svanelid är journalist och arbetar som redaktör och programledare för P1-programmet Vetenskapsradion Historia. Under 20 års tid har han medverkat till att en lång rad doktorander och seniora forskare, inte minst vid Stockholms universitet, har fått möjlighet att förmedla sin forskning till allmänheten på ett populärvetenskapligt sätt. Det har inte bara handlat om historiker utan också om forskare inom ämnen som arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, idéhistoria, ekonomisk historia och etnologi.

 

Juridik

Lars Hörngren

Lars Hörngren. Foto: Anna Nildén
Lars Hörngren. Foto: Anna Nildén

Lars Hörngren är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Förutom en kort tid som forskare där har han under hela sin yrkesverksamma tid haft inflytelserika roller inom svensk statsförvaltning, för närvarande som senior rådgivare på Finansinspektionen. Genom många uppdrag inom det statliga utredningsväsendet och som författare av otaliga remissvar har han satt stark prägel på svensk finansmarknadsrättslig lagstiftning under flera decennier. Han har gjort betydande insatser för forskningsavdelningen i Finansmarknadsrätt inom Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet.

 

Samhällsvetenskap

Yuto Kitamura

Yuto Kitamura. Photo: University of Tokyo
Yuto Kitamura. Foto: University of Tokyo

Yuto Kitamura är professor vid Tokyo universitet och har arbetat på UNESCO, Paris. Hans forskning är inom jämförande pedagogik med flera studier kring utbildningspolicy i Asien. Yuto Kitamura har varit central för samarbetet mellan Tokyo universitet och Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet. Han är också en nyckelperson i det direkta samarbetet mellan Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och Graduate School of Education, Tokyo universitet.

Ann Åberg

Ann Åberg. Photo: Tidningen Förskolan
Ann Åberg. Foto: Tidningen Förskolan

Ann Åberg är förskollärare, pedagogisk handledare, författare och föreläsare. Efter 25 års arbete som förskollärare blev Ann Åberg handledare, anställd i Bromma stadsdel där hon fortfarande arbetar. År 2005 kom boken Lyssnandets pedagogik, en storsäljare som översatts till norska, danska och färöiska. Boken har blivit en klassiker som påverkat den pedagogiska praktiken kanske mer än någon annan text i Sverige. Ann Åberg föreläser sedan 15 år varje termin för blivande förskollärare vid Stockholms universitet.

 

Naturvetenskap

Karen Kohfeld

Karen Kohfeld. Photo: Elena Sarasom
Karen Kohfeld. Foto: Elena Sarasom

Karen Kohfeld, professor vid Simon Frazer University, Kanada, är världsledande expert på den globala koldioxidcykeln med en specialisering kring hur luftburna partiklar (damm) och havets cirkulation påverkar de långsiktiga klimatförändringarna. Karen Kohfeld har starka forskningslänkar till Stockholms universitet och har sedan 2016 varit medlem i den externa vetenskapliga rådgivningsgruppen för klimatforskning vid Bolin Center for Climate Research.

Fernando Martín

Fernando Martín. Photo: TeleMadrid
Fernando Martín. Foto: TeleMadrid

Fernando Martín är professor vid Universidad Autónoma de Madrid, Spanien. Under de senaste tre årtiondena har han gjort banbrytande teoretiska studier av hur atomer, molekyler, kluster och ytor växelverkar med ljus och energetiska partiklar. Hans forskning har rönt stor internationell uppmärksamhet. En del av hans arbete har utförts i nära samarbete med forskare vid Fysikum, Stockholms universitet, genom projekt inom klusterfysik och teoretisk attosekundfysik.

Joanna Rose

Joanna Rose. Photo: Kuba Rose
Joanna Rose. Foto: Kuba Rose

Joanna Rose är vetenskapsjournalist och författare. Sedan 1980-talet har hon följt utforskningen av universum på Sveriges Radio och som redaktör för Forskning & Framsteg där hon skrev om astronomi, fysik och filosofi. Hon skriver om det minsta och det största i världsalltet, om vad som finns och vad vi kan veta, om artificiell intelligens och medvetandets natur – spännvidden är stor. Hennes senaste bok, Kosmiskt pussel, berättar om de senaste framstegen i den vetenskapliga bilden av universum.

John Rubinstein

John Rubinstein. Photo: Thamiya Vasanthakumar
John Rubinstein. Foto: Thamiya Vasanthakumar.

John Rubinstein är professor vid University of Toronto och Hospital for Sick Children, Kanada. Hans forskning är fokuserad på strukturella och mekanistiska studier av proteinkomplex som spelar centrala roller i energiomvandlingen i levande organismer. John Rubinstein är en pionjär inom kryoelektronmikroskopi där han har utvecklat både hård- och mjukvara som används internationellt, även vid Stockholms universitet. Han utnyttjar dessa tekniker för att visualisera proteinkomplexen och studera molekylära förlopp på atomnivå.

 

Installations- och promotionshögtid i Stadshuset

Hedersdoktorerna promoveras vid nästkommande Installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus.

Installations- och promotionshögtiden

Ett hedersdoktorat är en utmärkelse som uttrycker universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden.

 

Kontakt

För frågor om högtiden vänligen kontakta:

Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare
Rektors kansli
Telefon: 08-164716
E-post: doktorspromotion@su.se

På denna sida