Stockholms universitet logo, länk till startsida

Gunnar von Heijne får Celsius-medaljen av Vetenskaps-Societeten

Professor Gunnar von Heijne, vid institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet, erhåller Celsius-medaljen i guld från Kungl. Vetenskaps-Societeten.

Gunnar von Hejne
Gunnar von Hejne. Foto Eva Dalin

Medaljen motiveras med Gunnar von Hejnes världsledande forskning inom membranproteiners biokemi. Utdelningen skedde i samband med Vetenskaps-Societetens årshögtid i lördags, på Uppsala Slott.

Celsius-medaljen i guld utdelas inom en av de tre ämnesgrupperna matematik, fysik och kemi, där ämnesgruppen i år är kemi. Priset är Vetenskaps-Societetens förnämsta och medaljen är uppkallad av Anders Celsius, som var en av Vetenskaps-Societetens första sekreterare.