Stockholms universitet logo, länk till startsida

Här invigs Digital Futures

Digital Futures ska bli en av världens främsta forskningsmiljöer i sitt slag. Initiativet stöttas årligen med 115 miljoner kronor från statsbudgeten och är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet och RISE Research Institutes of Sweden. Verksamheten på KTH Campus invigdes 1 oktober.

Invigning Digital Futures
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, provar en industrirobot under invigningen av Digital Futures, tillsammans med Karl Henrik Johansson, föreståndare för Digital Futures och Erik Ekudden, CTO Ericsson. Foto: Fredrik Persson.

– Digital Futures öppnar upp för alla områden inom digitalisering. Samarbete är en nyckelfaktor. Det handlar inte bara om tekniska lösningar, vi behöver fler perspektiv och det är det Digital Futures kommer att göra, sa Sigbritt Karlsson, rektor på KTH, i sitt invigningsanförande
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, tog upp hur Digital Futures ska stärka Sveriges konkurrensförmåga globalt men också att kombinationen av öppen och applicerad forskning ska stärka Sverige mot framtida kriser, med referens till den pågående covid-19-pandemin:
– Det är lätt att se vilka behov vi har i dag, men svårt att förutse framtida behov. Det är därför vi behöver både tillämpad forskning och grundforskning.

Mer om Digital Futures och invigningen finns på Digital Futures webb:
www.digitalfutures.kth.se