Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hur kan högerradikala partiers framgång förklaras

Högerradikala partier har nått stor framgång i hela Europa under de senaste åren. En viktig faktor för att kunna förstå och förklara denna framgång är deras samspel med de traditionella partierna visar ny avhandling.

Reklamflaggor för Moderaterna och Sverigedemokraterna.
I avhandlingen ”Radical Right Success – Shaped by the Mainstream?” undersöks samspelet mellan radikala högerpartier och traditionella partier. Foto: Sten-Åke Stenberg/Mostphotos.

Radikala högerpartier har förändrat det politiska landskapet i hela Europa. I Sverige kom Sverigedemokraterna in i riksdagen senare än liknande partier gjorde i många andra europeiska länder, men deras inträde i riksdagen 2010 har haft stor påverkan på den svenska partipolitiken. Dessa partiers framgång har oftast bara analyserats utifrån antalet röster men i avhandlingen ”Radical Right Success – Shaped by the Mainstream?” har Kalle Ekholm tagit ett större grepp kring frågan.

– I min avhandling argumenterar jag för att dessa partiers framgång måste bedömas utifrån mer än bara antalet röster de får. Vi behöver se till deras rykte, det vill säga vad väljarna tycker om dem, deras förmåga att skapa policy och deras representationsförmåga. Och allt detta sker i samspel med, och måste analyseras utifrån, andra traditionella partier, säger Kalle Ekholm.

 

Undersöker samspelet mellan radikala högerpartier och traditionella partier

Avhandlingen består av fyra delstudier där samspelet mellan radikala högerpartier och traditionella partier undersöks. I den första studien studerar Kalle Ekholm hur väljares syn på Sverigedemokraterna påverkas av att andra traditionella partier signalerar att de vill samarbeta med dem.

– Vissa väljare tycker inte om Sverigedemokraterna eftersom de har ett dåligt rykte. När då traditionella partier uttrycker en vilja att samarbeta med dem då får det vissa väljare att ändra ståndpunkt. Studien visar att traditionella partiers inställning påverkar och formar vad väljare tycker om Sverigedemokraterna.

Den andra delstudien undersöker vad som händer när traditionella partier anammar idéer och policypositioner som de högerradikala partierna har. Man har specifikt tittat på vad som sker när traditionella partier anammar en restriktiv invandringspolitik. Studien visar att detta har gynnat de högerradikala partierna som då fått fler röster.

 

Påverkar politiken i svenska kommuner

I den tredje delstudien har man undersökt hur högerradikala partier påverkar policy genom att titta på hur Sverigedemokraterna påverkat flyktingmottagandet i svenska kommuner fram till 2015.

– I kommuner där Sverigedemokraterna varit starka ser vi en minskning av flyktingmottagandet. Vi ser även en indirekt påverkan på policy eftersom andra partier också ändrar sin inställning till mottagande för att förhindra att Sverigedemokraterna ska växa och bli ännu starkare.

 

Förmåga att representera väljare

I sista studien undersöks radikala högerpartiers representativa roll. I tidigare forskning talas det mycket om att radikala högerpartiers framgång beror på att de traditionella partierna misslyckats med att representera vissa väljare. Genom att undersöka åsiktsöverensstämmelse mellan väljare och politiker i svenska kommuner ser man att traditionella partierna är dåliga på att representera Sverigedemokratiska väljares åsikter när det gäller fri- och rättighetsfrågor. Men man ser också att Sverigedemokraterna bara lyckas bättre när det kommer till en fråga – nämligen invandringsfrågan.

– Om vi som samhälle ska förstå den högerradikala rörelsen måste vi se deras interaktion med hela samhället och inte bara till antalet väljare. Vi måste analysera hela partisystemet och samspelet med andra aktörer. Vi kan inte förstå deras framgång utan att ta med de traditionella partierna i ekvationen, säger Kalle Ekholm.

Avhandlingen i fulltext