Stockholms universitet

I rättsstatens sprickor

Det här är en vänbok till, av och om Janne Flyghed, professor i kriminologi vid Stockholms universitet. I boken har vi samlat ett urval av hans texter, tematiserade efter forskningsområde och med introduktioner av bokens redaktörer. I ett försök att sammanfatta Jannes vetenskapliga bidrag har boken fått namnet I rättsstatens sprickor.

Med boken vill vi lyfta fram och hylla Janne som forskare och person inför hans stundande pension. Jannes forskningsgärning har, även om den sträcker sig över många olika ämnen, några tydliga tyngdpunkter. Rättsstaten är en av dem. I olika projekt om spioneri, terrorism och organiserad brottslighet, har han synat rättsstaten i sömmarna och blottlagt dess sprickor. Brottsbekämpningens balansgång mellan effektivitet och integritet slingrar sig som en röd tråd genom Jannes publikationer. Maktperspektivet är en annan skärningspunkt där Jannes studerat några av samhällets mest utsatta grupper − vräkta vuxna och barn − under många år. Maktperspektivet genomsyrar även Jannes forskning om arbetsmiljöbrott. På senare år har han främst intresserat sig för stora företag som anklagas för brott, ett forskningsfält som kommit att kallas ”de mäktigas brottslighet”. 

Janne har under mer än tre decennier varit verksam vid Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet och i hög grad bidragit till ämnets expansion under denna tid. Institutionen har gått från ett fåtal anställda till en idag levande akademisk miljö. Vi som fortsätter att vara verksamma här, som forskare och lärare, gör det i Jannes smått obstinata anda, där det är högt i tak och nära till skratt. Det är ett arv vi gärna för vidare. Genom vänboken bjuder vi in flera att ta del av detta arv, eller kanske snarare: kliva in i en ständigt pågående diskussion om vanmakt, utsatthet och rättsstatens tillkortakommanden, som sträcker sig långt utanför universitetets väggar.

Läs boken i sin helhet


/ Felipe Estrada, Magnus Hörnqvist, Anders Nilsson, Isabel Schoultz och Henrik Tham